Dálkaři se učí v terénu

Petr MarekStalo se

Výuka dospělých – žáci z třídy 5.DL (kombinovaná forma studia) se na poslední hodině „Ochrany lesa“ vydali se svým učitelem probrat téma „Ochrana životního prostředí“ do terénu – návštěva památného stromu (lípa srdčitá Tilia cordata) ve Šluknově a naučné stezky jižně od města.

„Zachraňte žáby“

Petr MarekStalo se

„Zachraňte žáby“ – Prváci mechanizátoři a pekaři staví záchranné zábrany pro žáby. V lokalitě u Pivovarského rybníka u Šluknova je každoročně vysoký výskyt obojživelníků = jarní tah za rozmnožováním v rybníku. Zábrany obojživelníky zachytí – nedostanou se na silnici, kde jim hrozí nebezpečí.

Soutěžili jsme v Praze v poskytování první pomoci

Petr MarekStalo se

Jana, Láďa a Vašek nás 5. dubna 2018 výborně reprezentovali na celorepublikové soutěži v poskytování první pomoci pořádané Střední zdravotnickou školou v Praze 10 Ruská pro školy poskytující vzdělání v oboru Bezpečnostně právní činnost. V soutěži jsme získali výborné 7. místo z celkového počtu 20 soutěžních družstev, přičemž první 4 místa byla obsazena družstvy škol se zdravotnickým zaměřením. Děkujeme za …

Soutěžili jsme v judu – Holešov

Petr MarekStalo se

Studenti oboru Bezpečnostně právní činnost poměřili své síly na turnaji v judu, který 5. dubna pořádala Střední policejní škola v Holešově. Lukáš Jonásek (2.BP) získal 3. místo, Tomáš Kočí a Pavel Doksanský (oba 1.BP) získali ve svých kategoriích nádherná 5. místa. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Fotogalerie zde:

Druháci lesáci zkoumají půdu

Petr MarekStalo se

Ve středu 4. dubna 2018 se třída 2.L vypravila do terénu prozkoumat půdu. Pedologie (půdoznalství) je součástí výuky předmětu „Nauka o lesním prostředí“ a znalosti o půdě budoucí lesníci využijí při rozhodování o pěstebních opatřeních v lesích (volba druhů dřevin k obnově lesa) i při stavbě lesních cest. Na terénním cvičení žáci zkoumali zejména barvu, strukturu a konzistenci půdy na …

Ukázky služebních zbraní Policie ČR

Petr MarekStalo se

V rámci předmětu Střelecká příprava proběhla pro 1. a 3. ročník odborná přednáška ke zbraním používaným v současnosti u Policie ČR, kterou nám zprostředkoval nprap. Tomáš Komárek, instruktor z Odboru služební přípravy Územního odboru Česká Lípa při Krajském ředitelství Policie ČR Libereckého kraje. Studenti měli možnost „osahat“ si samopal HK-5 a 7, pistoli ČZ 75 Compact. Fotogalerie zde: