Řešení kůrovcové kalamity ve Šluknově

Petr MarekBlog, Lesníci

Asi jste si všimli, že zdravotní stav našich lesů není ideální.
Ano, každý den to slyšíte z radia a televize. Jsou na světě procesy, události a činnosti, které nerozeznávají hranice, například hudba či láska, ale také přírodní kalamita. Říká se, že současná kalamita je nejhorší od dob Marie Terezie. Vnímáme to také tak. Brouk neví, kde končí stát, území nikoho nebo státní či městské lesy. Ani naším městským lesům se kalamita nevyhnula, a nevyhne se ani parkům či jehličnanům na vašich zahradách. Jsem si vědom, že to není pozitivní informace. Vím, že se vám to nelíbí, ale je to důsledek toho jak se my všichni, jako lidé chováme k naší planetě. Asi neexistuje universální řešení, přesto se pokusíme naznačit, co děláme a budeme dělat u nás v lese.
Řešení kůrovcové kalamity ve Šluknově:
Současná kůrovcová kalamita je pravděpodobně největší v historii českých zemí. Za rok 2018 je vyčíslena škoda na lesních porostech České republiky na 25 miliard korun. Odhady předpokládají, že kůrovec letos zřejmě napadne až trojnásobné množství dřevní hmoty než v loňském roce. Správci lesů takovou kalamitu nepamatují a bijí na poplach. Kůrovcová kalamita postihla jen loni více než třetinu území České republiky
V lesích města Šluknova, které obhospodařuje Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, je již druhým rokem zastavena mýtní úmyslná těžba a rovněž v letošním roce bude pokračovat boj s kůrovcem. Ke kalamitě hmyzí se přidávají také škody způsobené dlouho trvajícím suchem, které nezmírní ani sněhová pokrývka letošní zimy. Celou tuto situaci podtrhlo navíc řádění větrné bouře Eberhard z 8. až 12. března letošního roku.

Díky rychlému zpracování dřevní hmoty a nasazení všech kapacit, včetně dodavatelských subjektů, je v současné chvíli v lesích města Šluknova postiženo kůrovcem a suchem pouze 200 – 250 metrů krychlových dřevní hmoty. Následkem větné bouře Eberhard je v lesních porostech ve stavu vývratů a zlomů nových 450 – 500 metrů krychlových dřevní hmoty. Tato hmota je jistě velmi atraktivní pro rojící se kůrovcové škůdce. Proto zpracování této hmoty je prvořadým úkolem pro lesní hospodáře. Dalším důležitým úkolem je důsledné monitorování rojení kůrovců a jejich případné napadení dalších zdravých jedinců.
V lesích jsou z hlediska obrany proti kůrovcům instalovány feromonové odparníky ve formě plastových lapačů, kde je pravidelně monitorován výskyt kůrovců, dále jsou využívány dosud nezpracované smrkové vývraty jako lapáky a následně chemicky asanovány. Dalším velice účinným opatřením se již po několik let osvědčily otrávené lapáky – trojnožky.
Pro majitele lesů je to pohroma. Cena za kůrovcové dřevo balancuje na hranici ziskovosti a nic nenapovídá tomu, že se letos situace otočí. Metr krychlový smrkového dřeva nakupují pily i za cenu kolem 800 korun. Před měsícem to bylo zhruba o sto korun více a před rokem stál kubík určený k výrobě řeziva, jako jsou trámy a latě, kolem 1 600 korun. Těží z toho výrobci papíru, buničiny a dřevotřísek.

Tímto jsem chtěl naznačit, že žádná těžba v našem lese není úmyslná, ani nemá za cíl zvýšit rozpočet města, jde jen o řešení vzniklé situace.
Napadená a poškozená dřevní hmota z mladých porostů, je zadávána formou samovýroby občanům města Šluknova za zvýhodněné ceny proti předchozím letům. Zájemci o samovýrobu se mohou přihlásit na tel. čísle 773 040 491 nebo osobně na školním polesí v budově školy Karlova ulice (nad poštou).

            Mgr. Rudolf Sochor a Ing. Igor Hluchý