Proč slavit 17. listopad

Petr MarekBlog

Vážení žáci,

dnes máte svátek a já vám k němu chci pogratulovat. Než tak učiním, připomenu sobě i vám pár faktů.

17. listopadu 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol na základě vyhlášky říšského protektora. Záminkou pro nacistické represe byla série studentských demonstrací proti nacistické okupaci. Poslední demonstrace se odehrála během pohřbu studenta medicíny Jana Opletala. Pohřeb Jana Opletala se konal 15. listopadu 1939 v Praze na Albertově. Akce se zúčastnily tisíce lidí, zejména studentů a učitelů. A za jejich odvahu je obdivuji. A právem se tento den začal slavit jako DEN STUDENTSTVA.

17. listopadu 1989, týden po pádu Berlínské zdi, proběhly v Praze oslavy již zmiňovaného dne studentstva. Ve čtyři hodiny odpoledne se u sídla lékařské fakulty na Albertově sešly skupinky studentů, aby si připomněly tragické události před padesáti lety. Původně klidná manifestace se brzy změnila ve stávku za svobodu, demokracii a politické reformy. Opět musím jen obdivovat odvahu studentů.

Vím, že si myslíte, že je jiná doba, ano souhlasím. Jen jsem chtěl připomenout, že vaši předchůdci v žákovských lavicích otevřeli oči svou odvahou celému národu. Gratuluji vám tedy k vašemu asi nejvýznamnějšímu svátku. I ve vašich řadách jsou odvážní lidé a pevně věřím, že si nenecháte svobodu pro kterou vaši starší spolužáci trpěli vzít.

A to je mé největší přání k vašemu svátku.

Mgr. et Bc. Rudolf Sochor

ředitel školy