Překlad rozhovoru s Davidem, naším rodilým mluvčím

Petr MarekBlog

Terezka: Co se ti na naší škole líbí?
David: Nejvíce se mi na této škole líbí pestrost oborů, které jsou studentům nabízeny. Pro mě, jako
Američana, je velmi neobvyklé, že studenti v České republice mohou studovat lesnictví,
bezpečnostně-právní činnost, sociální činnost a mnoho dalších oborů, které ve Spojených státech
nemáme. Řekl bych, že to je na této škole to nejlepší, nejunikátnější.

Petr: Davide, jak to vidíš se svou budoucí kariérou?
David: Chtěl bych využít svou zkušenost s učením českých studentů, prací s učiteli v České republice a mou mezinárodní zkušenost k práci v oblasti diplomacie ve státním oddělení Spojených států. Velmi rád bych jménem Spojených států pokračoval v práci za mořem.

Viktor: V naší škole jsi strávil už měsíc a půl, takže by mne zajímalo, co si zatím myslíš o našich
studentech a jak bys je porovnal se studenty Spojených států?
David: Z mé vlastní zkušenosti – čeští studenti jsou popravdě velmi milí ve srovnání s těmi ve
Spojených státech. Jsou velmi dobře vychovaní, chytří a informovaní a spolupráci s nimi si opravdu
užívám.

Marina: Davide, řekl bys nám, proč vlastně na naší škole jsi?
David: Jsem tu díky programu Fullbright. Rok zde budu působit jako asistent učitele anglického
jazyka, hlavně kvůli pomoci při konverzacích a lekcích o americké kultuře, školním systému, zkrátka usnadnění kulturní výměny mezi Českou republikou a Spojenými státy.

Honza: Davide, velmi mne zajímá město, odkud jsi. Byl bys tak laskav a popsal nám ho?
David: Město, odkud pocházím, je malé městečko zvané Pittsboro nacházející se ve středu Severní
Karolíny. Je přibližně stejně velké jako Šluknov a je poměrně blízko hlavnímu městu. Je to velmi malé, ale unikátní město, které se každým dnem rozrůstá.

Anička: Jak konkrétně tedy můžeš pomoci našim studentům s jejich angličtinou?
David: Podle mne nejdůležitější věcí pro studenty je mluvit často a hodně, takže to, že jsem zde jako rodilý mluvčí, jako asistent učitele anglického jazyka, mě staví do pozice, kdy mohu se studenty
konverzovat a vést hodiny, které jsou postaveny na dialogu. Pro studenty, kteří se angličtinu stále učí nebo jsou v procesu zvykání si na anglickou řeč, je velmi důležité, aby často procvičovali konverzaci.

Dita: Takže Davide, jako učitelku by mne zajímal pracovní život učitelů ve Spojených státech a jak
se pracovní podmínky liší od těch našich. Prosím, řekl bys nám o tom trochu víc?
David: Učitelé ve Spojených státech a učitelé v České republice jsou si velmi podobní, ale jsou tu i
nějaké rozdíly. Zejména fakt, že učitelé Spojených států učí delší hodiny. Ty často trvají hodinu,
v některých školách i více. Taktéž máme spoustu problémů týkajících se učitelských platů, mnoho
učitelů totiž není dostatečně placeno za práci, kterou odvedou. Spoustu tříd si sotva může dovolit
knihy, pomůcky a další prostředky, které jsou nezbytné ke kvalitní výuce.

Překlad: Anička Pachovská

… pro pořádek – tady je odkaz na video