Podzimní slovo p. ředitele

Petr MarekBlog

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celé školy poděkoval za Vaši účast na Lesnickém dnu,
který pořádala naše škola ve spolupráci s firmou UNILES v arboretu v Kunraticích. Mile jste mě
překvapili svou účastí, a jelikož většina měla otázky nejen k lesnictví, ale i k celé naší škole, rozhodl
jsem se využít tohoto media a některé základní otázky zodpovědět vám všem. Je pravda, že již
měsíc školního roku máme úspěšně za sebou s naší více, než stovkou žáků prvních ročníků jsme prošli
úvodním seznamovacím soustředěním, navázala se nová přátelství a doufám, že budou na celý život a
nejen do úspěšného ukončení naší školy. Naše škola v tomto školním roce projde generální opravou
střechy hlavní budovy a v prostorách domova mládeže poprvé v historii školy vybudujeme sportovní
areál s umělým povrchem. Dlouho jsme si mysleli, že to bude poslední investice na dlouhé roky, ale
jelikož díky vám se renomé naší školy šíří i za hranice našeho výběžku, máme více a více žáků nejen
z jiných oblastí našeho kraje, ale i z kraje Libereckého nebo Středočeského. Stáli jsme tedy před
problémem, kde tyto děti ubytovat a pro tento rok jsme si pronajali domov mládeže Střední
zdravotnické školy a OA v Rumburku a zároveň připravili ke stavebnímu řízení projekt na přestavbu
budovy školy v Karlově ulici, včetně nového ubytovacího zařízení. Pevně věříme, že tato přestavba
kapacitně bude vyhovovat potřebám školy, ale stejné přesvědčení jsme měli před třemi roky, po
rekonstrukci současného domova mládeže. Je krásné mít tyto starosti, tzn. mít školu plnou, než
abychom topili do prázdných učeben a zavírali dveře prázdných tříd. Za dobré jméno naší školy
vděčíme nejen naším žákům a pedagogům, ale i vám, kteří o škole hovoříte, účastníte se akcí, které
pro veřejnost děláme nebo jen čtete naše webové stránky, či facebook. Již zmiňovaný Lesnický den
nebyl poslední akcí v tomto roce, kterou jsme si pro vás připravili. 2. listopadu pro Vás chystáme již
tradiční Hubertské, slavnosti spojené s průvodem městem a Svatohubertskou mší.
Vím, že letos se všechny oslavy mění v ony osudové osmičky a sté výročí vzniku naší republiky. Tato
oslava sice není ani osmá, ani třicátá osmá, či šedesátá osmá, ale je to oslava lesa a lesnictví. Les a
dřevo nás doprovází od narození do smrti, od kolébky po rakev, tak asi nezáleží na tom, jaké číslo
budeme slavit.
Na tuto akci Vás srdečně zvu, protože jsme škola, která je součástí tohoto výběžku, nechceme být
součástí života jen Vašich dětí, ale i součástí života Vašeho.
Všichni jsme přišli na svět s bosou nohou a na konci nás čeká bába s kosou, ale to, co uděláme pro
sebe, pro naše děti, pro své kamarády a známé v tom období mezi, tím to je jen na nás.
Těším se na Vaši návštěvu i Vaše názory.
Rudolf Sochor
P.S. Všem školákům, rodičům i učitelům nejen v našem výběžku přeji krásný školní rok a pevné nervy.