INTERVIEW S JANEM PEČENÝM

Petr MarekBezpečnostně právní činnost, Blog

Dnes, již ve čtvrtém interview, Vám představujeme loňského absolventa našeho oboru, Jana Pečeného.

Jan Pečený – v současné době pracuje u bezpečnostní agentury EUROSECUR s r. o. v Praze na pozici operační pracovník a má na starosti deliktní jednání, která jsou vyhodnocená jako krádeže. Vyčísluje vzniklé škody a vede jednání s Policií ČR. Prahu si vybral proto, že chce pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Stejně jako předchozím studentům, byly i Honzovi položeny stejné otázky.

1. Jak vzpomínáš na dobu strávenou ve škole?
Na období svého studia vzpomínám jen v dobrém. Velmi rád vzpomínám na praxi, která se na naší škole uskutečňuje formou specializačních kurzů a týdenních pobytů u městské policie nebo soukromé bezpečnostní agentury. Všem učitelům by chtěl vzkázat následující: Děkuji Vám za skvělou přípravu do života, a že jste mi pomohli v době mé vážné nemoci.

2. Připravila tě škola dobře pro zaměstnání, případně další studium?
Ano připravila. Až dnes doceňuji, že pravidlo „nikomu nic za darmo“, které naši učitelé odborných předmětů dodržovali, se vyplatí. Také velmi oceňuji portfólio záznamů z praxe, které jsme celé 4 roky zpracovávali. Všude, kde jsem se jím prezentoval, jsem měl snadnější jednání o přijetí do zaměstnání.

3. Co bys chtěl vzkázat svým následovníkům, kteří se teprve připravují na vstup do reálného života?
Učte se a nic nepodceňujte.

Děkujeme za rozhovor a přednášku k činnosti soukromých bezpečnostních agentur.

Za redakční radu Roman Marušák (2. BP)