INTERVIEW S RADIMEM VÁŇOU

Petr MarekBezpečnostně právní činnost, Blog

Po prvním interview s Tomášem Tranem Vám představujeme druhého absolventa našeho oboru, Radima Váňu.

Radim Váňa – studuje na VŠ Finanční a správní v Praze, studijní program Kriminalisticko právní specializace. Radim při studiu zároveň pracuje pro jednu významnou bezpečnostní agenturu v Praze jako řídící pracovník. Po ukončení studia by chtěl pracovat u Policie ČR. Domnívá se, že s VŠ vzděláním se u policie lépe uplatní.

Otázky:
1. Jak vzpomínáš na dobu strávenou ve škole?
2. Připravila tě škola dobře pro získání zaměstnání, případně další studium?
3. Co by si chtěl vzkázat svým následovníkům, kteří se teprve připravují na vstup do reálného života?

1. Na školu vzpomínám v dobrém, líbila se mi disciplína, ke které jsme byli vedeni a obsah studia vůbec.
2. Moje současné studium je zaměřeno především do oblasti práva a kriminalistiky. V obou případech se oproti svým spolužákům nemusím tolik připravovat, protože mám dobrý základ ze střední školy. Dovoluje mi to pak současně se studiem pracovat a vydělat si na studium.
3. Studentům naší školy doporučuje, aby nic nepodceňovali a do školy se dobře připravovali. Získání maturitního vysvědčení považuje jako základ pro svůj další profesní rozvoj.

Děkujeme za rozhovor
Redaktoři virtuálního časopisu Bezpečák:
Lucie Chalupová a Roman Marušák (žáci třídy 2.BP)