Co dělat, když do Vašeho života zasáhne stalking?

Petr MarekBezpečnostně právní činnost, Blog

Článek Davida Stoji, studenta 3. ročníku oboru BPČ

Ať chceme nebo ne, tak se v našich životech objevují příjemné okamžiky, které střídají okamžiky nepříjemné a jedním z nich může být STALKING.

Stalking je systematické pronásledování, kdy se oběť dostává do nechtěného kontaktu s pronásledovatelem. Začíná se čím dál více rozšiřovat a tak bylo v roce 2010 toto jednání kvalifikováno jako trestný čin v trestním zákoně. Ačkoliv se zpočátku může jednat o nevinná psaníčka, dárky nebo vyznání, musíme být ostražití, aby toto jednání nevyvrcholilo v obtěžování, vydírání, zastrašování nebo fyzickému násilí.

Pachatelem nejčastěji bývá bývalý partner, umanutý ctitel, kolega z práce. U veřejně známých osobností to může být i fanoušek.

Kdy už je třeba mít se na pozoru?

Ze začátku nemusíme dělat žádná zásadní opatření. Ale zvýšit pozornost bychom měli.  Pokud se pachatel snaží o sblížení nebo kontakt za každou cenu a to jak osobně, tak elektronicky.

Zde jsou základní znaky stalkingu:

 • Denně více jak 10 SMS zpráv
 • Nechtěné dárky
 • E-maily
 • Dlouhodobost a navyšující se intenzita
 • Pronásledování při cestě do práce (školy aj.)
 • Zneužívání osobních údajů, pomluvy
 • Výhrůžky
 • Ničení osobních věcí

Jak postupovat?

Nejdříve je důležité zamezit kontaktu s pachatelem. To znamená, že neodpovídáte na SMS zprávy, telefonáty nebo jiné způsoby kontaktu. Je dobré se svěřit rodině nebo přátelům, kterým důvěřujete. Začněte si ukládat e-maily, SMS zprávy a pokud by vás pachatel sledoval osobně, tak ho můžete i vyfotit. Vhodné je si pořídit nějaký obranný prostředek (pepřový sprej) a snažit se nechodit na taková místa, která by mohl stalker využít k přepadení. Takže je na místě se pohybovat, kde je dostatek lidí, kteří by vám následně mohli pomoci.

Existují i některé organizace, kterým se můžete svěřit, a které Vám efektivně pomohou. Jednou z nejznámějších je Bílý kruh bezpečí.  Jedním z nejlepších způsobu a řešení je kontaktovat policie. Policie vám může zajistit doprovody (ne 24 hodinovou ochranu), nebo zadržet pachatele na základě vámi zajištěných materiálů (dopisy, e-maily, SMS). Také Vám může nabídnout pohovor s policejním psychologem.

Podceňovat stalking se nemusí vyplatit…

Protože může skončit tragicky a to nejen pro vás, ale i pro vaše okolí včetně rodiny a přátel.

Stalking se může projevit:

 • Psychicky– nervozita, podrážděnost, pocity vyčerpanosti, únava, ztráta chuti do života, pocity bezradnosti a bezmoci
 • Finančně – investice do bezpečnosti, oprava zničených věcí, krátkodobé přestěhování
 • Pracovně – nechuť chodit do práce, ztráta pozice, neschopnost myslet na nic jiného
 • Sociálně – snížení jakýkoliv zájmů, ztráta přátel, strach z neznáma

Nejdůležitější je konat a nenechat to být, protože je lepší planý poplach než následná tragédie.

Jak nebezpečné pronásledování kvalifikuje trestný zákon č. 40/2009 Sb., v platném znění: Dle zákona č. 40/2009 Sb., je doslovné znění § 354 následující:

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

 1. a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým,
 2. b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje,
 3. c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje,
 4. d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo
 5. e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu,

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

 1. a) vůči dítěti nebo těhotné ženě,
 2. b) se zbraní, nebo
 3. c) nejméně se dvěma osobami.

David Stoja, student 3. ročníku oboru BPČ