Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Jak postupovat při přijímacím řízení? Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák může podat tři přihlášky na střední školy. Může se tedy přihlásit tento rok na tři obory vzdělávání i v jedné škole. Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. dubna – 15. května 2024, do ostatních oborů 12. dubna – 15. …

Vyhlášení maturit pro školní rok 2023/2024

Roman BrožÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Společná část: Profilová část: Pro všechny maturitní obory 1)      Lesnictví Povinné zkoušky: Nepovinné zkoušky: 2)      BPČ Povinné zkoušky: Nepovinné předměty: 3)       Sociální činnost Povinné zkoušky: Nepovinné předměty: …

Vyhlášení maturit pro školní rok 2022/23

Roman BrožAktuality

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Společná část: Profilová část: Pro všechny maturitní obory 1)      Lesnictví Povinné zkoušky: 2)      BPČ Povinné zkoušky: 3)       Sociální činnost Povinné zkoušky: Plán maturitních zkoušek pro školní 2022/2023 …

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy. Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2023, do ostatních oborů 17. – 30. dubna 2023. Jak postupovat při přijímacím řízení? Správně vyplňte přihlášku – přihláška …

Vyhlášení maturit pro školní rok 2021/2022

Roman BrožÚřední deska

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky. Společná část: didaktický test z Českého jazyka a literatury didaktický test z Cizího jazyka nebo Matematiky Profilová část: Pro všechny maturitní obory písemná práce z českého jazyka …

Přijímací řízení pro školní rok 2022/23

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Uvádíme informace pro přijímací řízení pro tento školní rok. Žák podává jen dvě přihlášky na střední školy . Může se tedy přihlásit jen na dva obory vzdělávání. Do oborů s maturitní zkouškou se koná přijímací řízení ve dnech 12. – 28. dubna 2022, do ostatních oborů 22. – 30. dubna 2022. Jak postupovat při přijímacím řízení? Správně vyplňte přihlášku – …

Vyhlášení maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021

Roman BrožÚřední deska

Z důvodu karanténních opatření došlo ke změnám termínů: Písemné zkoušky: zrušeny Didaktické testy: 24. 5. – 26. 5. 2021 Ústní zkoušky: Obor Lesnictví dálková forma 1. 6. – 2. 6. 2021, Obor Sociální činnost – 10. 6. 2021, obor Lesnictví – 7. 6. – 8. 6. 2021, obor Bezpečnostně právní činnost – 14. 6. – 17. 6. 2021 Podle § …

Úprava přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Roman BrožAktuality, Úřední deska

Vážení uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče,vzhledem k možnosti úpravy přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 rozhodl ředitel školy v souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších …

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory

Roman BrožÚřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro maturitní obory Lesnictví, Sociální činnost a Bezpečnostně právní činnost naleznete zde. Všem úspěšným gratulujeme, těm méně šťastným přejeme štěstí s výběrem jiného oboru. Upozorňujeme, že zápisový lístek je třeba odevzdat do pěti pracovních dní.