Všechna další slova jsou zbytečná….

Petr MarekAktuality

 Upřímnou soustrast všem pozůstalým a blízkým.