Tento týden proběhly přijímací zkoušky

Petr MarekAktuality, Stalo se

Jsou důležité dny v životě každého z nás. Jedním z nich jsou i příjímací zkoušky na střední školy. Čtvrtek 13. a pátek 14. 4. 2023 byly těmi důležitými právě pro Vás. Jménem všech zaměstnanců školy Vám
děkuji za to, že jste si vybrali obory, které právě naše škola nabízí a že jste se chovali vzorně.
Poděkování patří i Vašim rodičům, kteří Vás doprovázeli. Zatím co Vy jste se potili v lavicích, rodiče využili volný čas sázením stromků, prohlídkou dravců, či posezením v kavárně, čímž přispěli nadaci „Dobrý anděl“.
Teď už je vše v počítačích a Vámi napsané testy se zpracovávají. Jakmile budeme znát výsledky,
okamžitě Vám je předáme.
Těšíme se na budoucí spolupráci s Vámi a věřte, že každý z Vás si své sny v životě může splnit, někdy
k nim však vede složitější cesta.

Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy