Tak jsme se dočkali.

Petr MarekAktuality

Přišel den, který je pro vás velice významný. Přestup ze základní na střední školu patří k nejobtížnějšímu typu zkoušek, které na každého uchazeče čeká. Žáci základních škol se vůbec poprvé ve svém studijním životě setkávají s testem, který zahrnuje všechno dosud probrané učivo, a mnohdy po nich chce i znalosti látky, které letos ve škole dostatečně neprobrali. Pro uchazeče může být přijímací zkouška velmi náročná a pokud jste chtěli mít jistotu, že se na vysněnou školu dostanete mohli jste u nás absolvovat přijímací zkoušky na nečisto, či testy které jsme zveřejňovali. Vím, že nyní je vše jen na vás. Já vám děkuji za důvěru, že jste si vybrali naší školu, a přeji vám šťastnou volbu školy, kam odevzdáte zápisový lístek. Pevně věřím, že si cestu ke své vysněné profesi najdete.