MEZINÁRODNÍ DEN LESŮ

Petr MarekAktuality

Lesu zdar, přátelé,
na dnešní den, mimo jiné, připadá Mezinárodní den lesů.
Byl vyhlášen na valném shromáždění OSN v prosinci roku 2012 a poprvé se slavil 21. března 2013. Hlavním účelem vyhlášení Mezinárodního dne lesů je oslava a zvýšení povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.
Oslavte tento den s námi, protože stejně jako my jistě víte, že bez lesa to prostě nejde. ❤️
Foto: Údolí řeky Křinice – autor Filip Holič.