Profesní kvalifikace a rekvalifikace


Image

Máte dotaz?

Chcete se zeptat na možnosti získání profesní kvalifikace či rekvalifikace? Zavolejte nám nebo napište!

   +420 412 314 027
 info@lesnicka-skola.cz

Kvalifikace


Střední lesnická škola a Střední odborná škola ŠLUKNOV je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR oprávněnou právnickou osobou k provádění zkoušek odborné způsobilosti pro získání profesních kvalifikací Strážný (68-008-E) a Detektiv koncipient (68-009-M).

číslo autorizace MV ČR – Č.j. MV-136159-3/OBVV/VO-2013.

Kdo zkoušku potřebuje:

Zájemci o koncesi pro živnost „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“, kteří nesplňují dosaženým vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní  způsobilosti uvedené v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zaměstnanci držitele koncese „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“, kteří nesplňují dosaženým vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní způsobilosti uvedené v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tuto podmínku však mohou naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro tyto dílčí kvalifikace.

Termín zkoušky:

květen 2018 – datum bude upřesněn  

7:30 – začátek kurzu ke zkoušce

15:00 – začátek vlastní zkoušky – písemná část;  praktická část – individuálně po skončení písemné části

Jak se ke zkoušce přihlásit:

Zaslat písemnou přihlášku na adresu autorizované osoby. Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov.

 • Strážný – ke stažení přihláška zde
 • Detektiv koncipient – ke stažení přihláška zde

Před podáním přihlášky se informujte o obsazenosti termínu zkoušky. Minimální počet účastníků pro obě kvalifikace je 7 uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Marek  (tel. 774 842 524, e-mail: marek@lesnicka-skola.cz)

 • Po obdržení přihlášky Vám zašleme pozvánku k vykonání zkoušky.
 • Po obdržení pozvánky ke zkoušce včas a řádně zaplaťte úhradu za zkoušku podle pokynů na pozvánce – na č. účtu 152671241/0600, jako variabilní symbol uveďte pořadové číslo pozvánky ke zkoušce.
 • Ke zkoušce se dostavte včas podle pokynů na pozvánce.

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky Strážný:

 1. U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz, nebo cestovní pas.
 2. Jiné doklady předkládat nemusí, rovněž nemusí dokládat dosažené vzdělání.

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky Detektiv koncipient:

 1. Společně s přihláškou je nutné zaslat ověřený doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitní zkouškou (minimálně maturitní vysvědčení).
 2. Společně s přihláškou je nutné zaslat potvrzení o zdravotní způsobilosti, vzor je možné si stáhnout zde*.
 3. U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz, nebo cestovní pas.

Poplatek za vykonání zkoušky:  

 • Strážný – 1800 Kč (1000,- kurz + 800,- zkouška) 

Studijní materiály:

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný a detektiv koncipient je nutné se připravit v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz

Zástupci autorizované osoby:

Mgr. Milan Ritschel

Bc. Zdeněk Pleva

 

Rekvalifikace


Druh kvalifikační kurz podle §37 vyhlášky č.505/2006 Sb.
Forma prezenční
Rozsah 150 vyučovacích hodin  (114 teorie, 36 praxe)
Výuka ve školní budově – pátek, sobota; praxe na smluvních pracovištích v regionu
Absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.
bližší informace –  Ing. Helena Říhová – rihova@lesnicka-skola.cz

Zde stahujte Přihlášku do Kvalifikačního kurzu

Druh kvalifikační kurz – příprava na získání dílčí kvalifikace Lesní mechanizátor
Forma prezenční
Rozsah 710 hodin
Výuka ve školní budově dle dohodnutého plánu; praxe na školním polesí
Absolventi obdrží osvědčení o absolvování celého programu i osvědčení o absolvování dílčích modulů
bližší informace – Ing. Igor Hluchý – hluchy@lesnicka-skola.cz
  Druh kvalifikační kurz pro práci při údržbě veřejné zeleně
  Forma prezenční
  Rozsah 100 hodin
  Výuka podle dohodnutého harmonogramu, skládá se z 5-ti modulů, které lze absolvovat i jednotlivě a v různém pořadí
Absolventi obdrží osvědčení za jednotlivé absolvované moduly, popř. za celý program
bližší informace – Ing. Igor Hluchý – hluchy@lesnicka-skola.cz

Délka kurzu 28 hodin

Cena kurzu 2 900,- Kč

Odborná způsobilost pro rozsah činností příčné řezy kulatiny a hráněného řeziva

Kurz určen pro skupinu pracovníků pro nevyučené v lesnickém oboru, práce v komunální činnosti apod.

Druh kurzu III.DK

Délka kurzu 80 hodin

Cena kurzu 5 400 – 5 900,- Kč

Odborná způsobilost pro rozsah činností kácení a zpracování stromů v normálních podmínkách, při zvláště těžkých případech v lese (kalamity), včetně těžby u elektrovodů, komunikací, stavebních objektů, vodotečí

Kurz určen pro skupinu pracovníků pro dělníky v těžbě dříví, nevyučené v příslušném lesnickém oboru

Druh kurzu II/ZK

Délka kurzu 48 hodin

Cena kurzu 3 200 – 3 950,- Kč

Odborná způsobilost pro rozsah činností krácení a úpravy kulatiny a hráněného dříví, kácení stromů do průměru 15 cm na pařezu, tvarování zeleně.

Kurz určen pro skupinu pracovníků pro nevyučené v lesnickém oboru, pracující v pěstební činnosti a manipulaci dřeva, dále pro nelesní výrobu dřevařskou, stavební, truhlářskou apod.

Druh kurzu I/ZK

Délka kurzu 28 hodin

Cena kurzu 2 600,-

Odborná způsobilost pro rozsah činností úpravy a tvarování zeleně, včetně kácení křovinořezem do technických průměrů nářadí

Kurz určen pro skupinu pracovníků pro dělníky komunálních služeb, silničních služeb apod.

Druh kvalifikační kurz
Forma prezenční + e-learnig
Rozsah 260 vyučovacích hodin 
Předpoklady  : minimálně základní vzdělání, 18 let, ŘP
Bližší informace – Mgr. et. Bc. R. Sochor, tel. 412 314 016
Druh kvalifikační kurz
Forma prezenční + e-learnig
Rozsah 280 vyučovacích hodin 
Předpoklady  : minimálně základní vzdělání, 18 let, ŘP
Bližší informace – Mgr. et. Bc. R. Sochor, tel. 412 314 016

Přezkoušení

Délka kurzu 5 hodin

Cena kurzu 400,-

Odborná způsobilost pro rozsah činností a) I/ZK – příčné řezy motorovou řetězovou pilou

 1. b) II/ZK – krácení, kácení do průměru 15cm mot. řetězovou pilou, tvarování zeleně
 1. c) III.DK – těžba a zpracování dřeva mot.řetězovou pilou, pro nevyučené pracovníky v les. oborech, vykonávající odborné práce