Závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Termíny závěrečných zkoušek pro rok 2017/2018


 5. června 2018 
Termín písemné zkoušky

 6. a 7. června 2018 
Termín praktické části zkoušky

  12.června 2018 
Termín ústních zkoušek