Maturitní zkoušky

Image

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

Český jazyk a literatura

 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika nebo Cizí jazyk

 • Matematika se skládá jen v písemné formě jednoho testu
 • Cizí jazyk obsahuje slohovou část, písemnou a ústní část
Více informací najdeš na Novamaturita.cz

profilová maturitní část


 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Pěstování lesů
 • Volitelná kombinace (Hospodářská úprava lesa a Lesní těžba, Hospodářská úprava lesa a Ochrana lesů, Hospodářská úprava lesa a Myslivost, Lesní těžba a Myslivost, Lesní těžba a Ochrana lesů)

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Právo
 • Volitelná kombinace (Kontrola kriminality a Kriminalistická technika, Bezpečnostní činnost a Dopravní činnost)

Povinné zkoušky:

 • Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitní práce
 • Systém řízení sociálních služeb
 • Volitelná kombinace (Přímá péče a osobní asistence a Pedagogika, Přímá péče a osobní asistence a Profesní komunikace, Přímá péče a osobní asistence a Psychologie v sociálních službách, Sociálně výchovná činnost a Pedagogika, Sociálně výchovná činnost a Zdravotní nauka a první pomoc, Právo a Profesní komunikace)
 

Termíny maturit


Maturitní zkoušky v termínu Jaro 2018 již skončily.

Všem úspěšným maturantům gratulujeme.

Maturitní okruhySpolečné okruhy


Školní seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

 1. Bible: Starý zákon
 2. Ovidius: Orfeus
 3. 1. staroslověnská legenda o sv. Václavu
 4. Jan Hus:  List z vězení
 5. William Shakespeare:  Romeo a Julie
 6. William Shakespeare:  Sen noci svatojánské
 7. Geoffrey Chaucer:  Rytířova povídka
 8. Jan Amos Komenský:  Labyrint světa a ráj srdce
 9. Moliere:  Lakomec
 10. Carlo Goldoni:  Sluha dvou pánů
 11. Daniel Defoe:  Robinson Crusoe
 12. Jonathan Swift:  Gulliverovy cesty – Cesta do Liliputu
 13. Johann Wolfgang Goethe:  Utrpení mladého Werthera
 14. Jan Neruda:  Hastrman
 15. Alexandr Sergejevič Puškin:  Piková dáma
 16. Nikolaj Vasiljevič Gogol:  Podobizna
 17. Edgar Allan Poe:  Jáma a kyvadlo
 18. Charlotte Bronteová:  Jana Eyrová
 19. Alexandre Dumas:  Tři mušketýři
 20. Alexandre Dumas:  Hrabě Monte Christo
 21. Oscar Wilde:  Šťastný princ
 22. Oscar Wilde:  Obraz Doriana Graye
 23. Guy de Maupassant:  Kulička
 24. Robert Louis Stevenson:  Podivuhodný příběh doktora Jekylla a pana Hyda
 25. Mark Twain:  Princ a chuďas
 26. Karel Jaromír Erben:  Kytice
 27. Božena Němcová:  Babička
 28. Josef Kajetán Tyl:  Strakonický dudák
 29. Karel Havlíček Borovský:  Tyrolské elegie
 30. Karel Hynek Mácha:  Máj
 31. Alois Jirásek:  Staré pověsti české (Blaničtí rytíři)
 32. Alberto Moravia:  Horalka
 33. Antoine de Saint-Exupéry:  Malý princ
 34. Ladislav Mňačko:  Smrt si říká Engelchen
 35. Václav Kaplický:  Kladivo na čarodějnice
 36. Václav Havel:  Audience
 37. Michal Viewegh:  Báječná léta pod psa
 38. Bohumil Hrabal:  Ostře sledované vlaky
 39. Umberto Eco:  Jméno růže
 40. Květa Legátová:  Jozova Hanule
 41. Artur Conan Doyle:  Pes baskervillský
 42. Erich Maria Remarque:  Na západní frontě klid
 43. Viktor Dyk:  Krysař
 44. Karel Čapek:  RUR
 45. Jiří Wolker:  Těžká hodina
 46. Karel Poláček:  Bylo nás pět
 47. Ladislav Fuks:  Spalovač mrtvol
 48. Milan Kundera:  Žert
 49. Ota Pavel:  Jak jsem potkal ryby
 50. James Herriot:  To by se zvěrolékaři stát nemělo
 51. Karel Čapek:  Bílá nemoc
 52. Romain Rolland:  Petr a Lucie
 53. Christiane F.:  My děti ze stanice ZOO
 54. Bohumil Hrabal:  Postřižiny
 55. Karel Kryl:  Sedm básniček na zrcadlo
 56. Radek John:  Memento
 57. Ed McBain:  Štědrý večer na 87. okrsku
 58. Miloslav Švandrlík:  Černí baroni
 59. Arthur Haily:  Let do nebezpečí
 60. Josef Škvorecký:  Tankový prapor

Maturitní témata k ústní maturitní zkoušce

Obecná témata (1., 2. a 4. část) – otázky zpracované CERMATem:

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volný čas a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda

Specifická témata (3. část) – zpracovávají odbornou tematiku daného oboru, reálie anglicky mluvících zemí a České republiky:

LESNICTVÍ

 • Careers
 • Education
 • Work experience
 • Food & eating
 • Health
 • Traditions & celebrations
 • Sport
 • Literature
 • English-speaking countries
 • The Czech Republic
 • Environment

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Careers
 • Education
 • Work experience
 • Food & eating
 • Health
 • Traditions & celebrations
 • Sport
 • Literature
 • English-speaking countries
 • The Czech Republic
 • Family and society

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 • Careers
 • Education
 • Work experience
 • Food and eating
 • Health
 • Traditions & celebrations
 • Sport
 • Literature
 • English-speaking countries
 • The Czech Republic
 • Crime

Maturitní témata k ústní maturitní zkoušce

Obecná témata (1., 2. a 4. část):

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volný čas a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda

Specifická témata (3. část) – zpracovávají odbornou tematiku daného oboru, reálie německy mluvících zemí a České republiky:

LESNICTVÍ

 • Karriere und Beruf
 • Ausbildung
 • Gesundheit
 • Ernährung
 • Feste und Bräuche
 • Deutschsprachige Länder
 • Die Tschechische Republik
 • Sport
 • Kunst und Kultur
 • Umweltschutz
 • Meine Erfahrungen aus dem Praktikum

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Karriere und Beruf
 • Ausbildung
 • Gesundheit
 • Ernährung
 • Feste und Bräuche
 • Deutschsprachige Länder
 • Die Tschechische Republik
 • Sport
 • Kunst und Kultur
 • Familie und Gesellschaft
 • Meine Erfahrungen aus dem Praktikum

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

 • Karriere und Beruf
 • Ausbildung
 • Gesundheit
 • Ernährung
 • Feste und Bräuche
 • Deutschsprachige Länder
 • Die Tschechische Republik
 • Sport
 • Kunst und Kultur
 • Sozialprobleme
 • Meine Erfahrungen aus dem Praktikum

Maturitní zkouška z ruského jazyka je koncipována jako zkouška komplexní, má tři části:

 1. didaktický test – poslech 35 minut, test čtenářských kompetencí 60 minut;
 2. písemnou práci – vypracování kratšího textu 60 – 70 slov a delšího textu 120 – 150 slov;
 3. ústní zkoušku.

Ústní maturitní zkouška

 1. Семья,личная характеристика
 2. Межчеловеческие отношения
 3. География- Чехия и Россия
 4. Жильё
 5. Питание,здоровый образ жизни
 6. Человеческое тело, здоровье
 7. Одежда
 8. Моя профессия,работа
 9. Спорт и свободное время
 10. Покупки,коммунальные услуги
 11. Техника
 12. Охрана природы
 13. Школа,образование
 14. Мой день -время,действия
 15. Путешествие


Lesnictví


 1. Základní funkce lesa a jejich význam dle jednotlivých kategorií lesa
 2. Skladba lesního porostu
 3. Plodivost lesních dřevin, činitelé vnější a vnitřní ovlivňující plodivost
 4. Sběr plodů a semen, jednotlivé metody sběru, výhody, nevýhody
 5. Proces luštění šišek a šištic
 6. Metody skladování osiva lesních dřevin
 7. Předosevní příprava semen v semenářském závodě a ve školkách
 8. Technologie výroby prostokořenného sadebního materiálu v lesních školkách
 9. Technologie výroby obalovaného sadebního materiálu v lesních školkách
 10. Vegetativní množení lesních dřevin a jeho význam v lesnictví
 11. Výstavba lesní školky
 12. Druhy síjí a sadby využívané v lesnictví
 13. Obnova lesních porostů na specifických typech holin
 14. Druhy výběru při výchově lesních porostů
 15. Výchova nárostů, mlazin a tyčkovin
 16. Modely výchovy porostů v rámci podúrovňových probírek
 17. Modely výchovy porostů v rámci úrovňových probírek
 18. Úprava vodního režimu v lesních porostech
 19. Pěstování rychle rostoucích dřevin
 20. Obnova lesních porostů a zelesnění nelesních půd
 21. Hospodářský způsob pasečný, klady a zápory, druhy sečí, jeho využitelnost v lesnické praxi
 22. Hospodářský způsob násečný, klady a zápory, druhy sečí, jeho využitelnost v lesnické praxi
 23. Hospodářský způsob podrostní, klady a zápory, druhy sečí, jeho využitelnost v lesnické praxi
 24. Pěstování, výchova a obnova smrku a smrkových porostů
 25. Pěstování, výchova a obnova buku a bukových porostů

1. Časové pojmy v HÚL- doba obmýtí, doba obnovní, doba převodní, doba návratná, doba vyrovnávací; pozemky určené k plnění funkcí lesa a základní zákonné pojmy.
2. Činnosti v lese zakázané a výjimky pro pracovníky v lesním hospodářství; hospodářské soubory a způsoby číselného kódování.
3. Kategorizace lesů, zařazení porostů do věkových tříd; hospodářský tvar a hospodářský způsob.
4. Jednotky prostorového rozdělení lesa, značení v porostech a mapách; obnovený a zalesněný pozemek, zajištěná kultura, kritéria hodnocení.
5. Lesní hospodářský plán, náležitosti a vyhotovení plánu, závazné ukazatelé plánu; střední taxační veličiny porostu, zastoupení dřevin.
6. Měření tlouštěk a délek výřezů, výšek stromů, postup a pomůcky pro měření, vznik chyb při měření; lesnické krychlící vzorce, Huberův, Smalianův, Newtonův a Denzinův vzorec.
7. Měření tlouštěk stromů v porostech, pravidla a pomůcky pro průměrkování porostů, zjišťování věku stromu a porostu; omezení výše těžby a výjimky.
8. Odborný lesní hospodář a lesní stráž, ustanovení, práva a povinnosti; díla hospodářské úpravy lesa (OPRL, LHP, LHO, NIL).
9. Výkon vybraných odborných činností v lesnictví, licence, podmínky udělení, překážky pro udělení licence, odnětí a zánik licence.
10. Zralost stromů a porostů, fyzická, mýtní a fyziologická, těžební úprava lesa, rozdělení těžeb a rozdělení etátů.
11. Surovinová základna lesního hospodářství – výměry, přírůsty, zásoby, vlastnictví lesů. Zadávání, vykonávání a kontrola těžebních prací. Obchodování se dřevem (např. aukce, rámcové smlouvy, apod.).
12. Metody těžby dříví – technologické pracovní postupy motomanuální a strojní těžby dříví. Škody na lesních porostech při těžebních činnostech.
13. Stavba dřeva, mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva. Zužitkování dříví a zpracování dřeva. Rozpoznávání dřeva- určení vzorků.
14. Sortimentace surového dříví, jakostní dělení a třídění dříví, vady dřeva.
15. Pracovní činnosti v oblasti lesní těžby- význam a obsah ergonomie, pracovní zatížení, pracovní režim člověka v lesním hospodářství, negativní vlivy při práci, základní bezpečnostní pravidla při těžebních činnostech.
16. Technologická příprava pracovišť- příklady zpřístupňování porostů, těžební projekty. Výkonové normy v LH.
17. Vedlejší lesní výtěž- přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba- příklady, technologické výrobní postupy.
18. Doprava v lesním hospodářství – význam, soustřeďování a odvoz dříví. Lesní dopravní síť – systematika, údržba lesních cest a objektů na cestách.
19. Skladování dříví- sklady dříví, stroje a zařízení na skladech, pracovní činnosti na lesních skladech. Ochrana dříví na odvozním místě a skladech dříví.
20. Činitelé ovlivňující rozhodování při plánování těžební činnosti – dlouhodobá příprava pracovišť, krátkodobý plán výroby, rozdělení těžeb. Organizace působící v oblasti lesního hospodářství.

1. Časové pojmy v HÚL- doba obmýtí, doba obnovní, doba převodní, doba návratná, doba vyrovnávací; pozemky určené k plnění funkcí lesa a základní zákonné pojmy.
2. Činnosti v lese zakázané a výjimky pro pracovníky v lesním hospodářství; hospodářské soubory a způsoby číselného kódování.
3. Kategorizace lesů, zařazení porostů do věkových tříd; hospodářský tvar a hospodářský způsob.
4. Jednotky prostorového rozdělení lesa, značení v porostech a mapách; obnovený a zalesněný pozemek, zajištěná kultura, kritéria hodnocení.
5. Lesní hospodářský plán, náležitosti a vyhotovení plánu, závazné ukazatelé plánu; střední taxační veličiny porostu, zastoupení dřevin.
6. Měření tlouštěk a délek výřezů, výšek stromů, postup a pomůcky pro měření, vznik chyb při měření; lesnické krychlící vzorce, Huberův, Smalianův, Newtonův a Denzinův vzorec.
7. Měření tlouštěk stromů v porostech, pravidla a pomůcky pro průměrkování porostů, zjišťování věku stromu a porostu; omezení výše těžby a výjimky.
8. Odborný lesní hospodář a lesní stráž, ustanovení, práva a povinnosti; díla hospodářské úpravy lesa (OPRL, LHP, LHO, NIL).
9. Výkon vybraných odborných činností v lesnictví, licence, podmínky udělení, překážky pro udělení licence, odnětí a zánik licence.
10. Zralost stromů a porostů, fyzická, mýtní a fyziologická, těžební úprava lesa, rozdělení těžeb a rozdělení etátů.
11. Biologické způsoby boje proti škodlivému hmyzu.
12. Hmyzí škůdci listnáčů – bionomie a ochrana lesa proti nim.
13. Hmyzí škůdci jehličnanů – bionomie a ochrana lesa proti nim.
14. Kontrolní metody zjišťující početnost hmyzu.
15. Antropogenní škody v lese a opatření proti nim.
16. Lesní požáry – prevence a hašení.
17. Plevel a buřeň.
18. Škody v lese abiotickými činiteli a opatření proti nim.
19. Dřevokazné houby v lese a opatření proti nim.
20. Ochrana lesa proti škodám hlodavci a zvěří.

1. Časové pojmy v HÚL- doba obmýtí, doba obnovní, doba převodní, doba návratná, doba vyrovnávací; pozemky určené k plnění funkcí lesa a základní zákonné pojmy.
2. Činnosti v lese zakázané a výjimky pro pracovníky v lesním hospodářství; hospodářské soubory a způsoby číselného kódování.
3. Kategorizace lesů, zařazení porostů do věkových tříd; hospodářský tvar a hospodářský způsob.
4. Jednotky prostorového rozdělení lesa, značení v porostech a mapách; obnovený a zalesněný pozemek, zajištěná kultura, kritéria hodnocení.
5. Lesní hospodářský plán, náležitosti a vyhotovení plánu, závazné ukazatelé plánu; střední taxační veličiny porostu, zastoupení dřevin.
6. Měření tlouštěk a délek výřezů, výšek stromů, postup a pomůcky pro měření, vznik chyb při měření; lesnické krychlící vzorce, Huberův, Smalianův, Newtonův a Denzinův vzorec.
7. Měření tlouštěk stromů v porostech, pravidla a pomůcky pro průměrkování porostů, zjišťování věku stromu a porostu; omezení výše těžby a výjimky.
8. Odborný lesní hospodář a lesní stráž, ustanovení, práva a povinnosti; díla hospodářské úpravy lesa (OPRL, LHP, LHO, NIL).
9. Výkon vybraných odborných činností v lesnictví, licence, podmínky udělení, překážky pro udělení licence, odnětí a zánik licence.
10. Zralost stromů a porostů, fyzická, mýtní a fyziologická, těžební úprava lesa, rozdělení těžeb a rozdělení etátů.
11. Myslivost jako společenský jev (hlavní historické milníky, popis zvěře mysliveckou mluvou, odívání, troubení, výlož, výřad, úlomky, zálomky, lovecké právo, první kule, poslední brok, myslivečtí patroni, myslivost a kultura, významné myslivecké osobnosti a památky).
12. Lovecké střelectví (rozdělení zbraní, popis kulové zbraně, označení ráže kulové zbraně, složení kulového náboje, popis brokové zbraně, složení brokového náboje, balistika kulové střely).
13. Myslivecká kynologie (fyziologie psa, rozdělení psů podle FCI, výchova a výcvik psa, osobnost vůdce, metody výcviku psa, péče o loveckého psa, nemoci psů).
14. Lov zvěře (lovy osamělé, společné, lestné, myslivecká zařízení, dosled, dohledávka, zásady uložení ulovené zvěře a zvěřina, zásady hodnocení trofejí).
15. Nemoci nebezpečné pro člověka (ochrana člověka před nemocemi typu: vzteklina, trichinelóza, toxoplazmóza, slintavka a kulhavka, klíšťová encefalitida mozku, tularémie, brucelóza, salmonelóza, tuberkulóza, aktinomykóza, zásady asanace ulovené zvěře a zvěřiny).
16. Nemoci zvěře (původci nemocí, příznaky, léčba, hygiena a prevence v chovu zvěře).
17. Péče o jelení zvěř (potravní nároky jelení zvěře, péče o jelení zvěř, zlepšování životního prostředí jelení zvěře, hlavní zásady chovu jelenů I, II, a III.VT., zásady chovu holé zvěře, předcházení škod způsobených jelení zvěří).
18. Péče o srnčí zvěř (potravní nároky srnčí zvěře, péče o srnčí zvěř, zlepšování životního prostředí srnčí zvěře, hlavní zásady chovu srnců I, II, a III.VT., zásady chovu holé zvěře, předcházení škod způsobených srnčí zvěří).
19. Péče o bažantí zvěř (potravní nároky bažantí zvěře, zlepšování životního prostředí bažantí zvěře, péče o bažantí zvěř, divoký, polodivoký a umělý chov bažantů).
20. Honitba, myslivecká péče o zvěř (velikost honiteb, hranice honiteb, honební a nehonební pozemky, klasifikace honiteb, početní stavy zvěře, sčítání zvěře, přikrmování zvěře).

1. Surovinová základna lesního hospodářství-výměry, přírůsty, zásoby, vlastnictví lesů. Zadávání, vykonávání a kontrola těžebních prací. Obchodování se dřevem (např. aukce, rámcové smlouvy, apod.).
2. Metody těžby dříví – technologické pracovní postupy motomanuální a strojní těžby dříví. Škody na lesních porostech při těžebních činnostech.
3. Stavba dřeva, mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva. Zužitkování dříví a zpracování dřeva. Rozpoznávání dřeva- určení vzorků.
4. Sortimentace surového dříví, jakostní dělení a třídění dříví, vady dřeva.
5. Pracovní činnosti v oblasti lesní těžby- význam a obsah ergonomie, pracovní zatížení, pracovní režim člověka v lesním hospodářství, negativní vlivy při práci, základní bezpečnostní pravidla při těžebních činnostech.
6. Technologická příprava pracovišť – příklady zpřístupňování porostů, těžební projekty. Výkonové normy v LH.
7. Vedlejší lesní výtěž- přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba – příklady, technologické výrobní postupy.
8. Doprava v lesním hospodářství – význam, soustřeďování a odvoz dříví. Lesní dopravní síť – systematika, údržba lesních cest a objektů na cestách.
9. Skladování dříví- sklady dříví, stroje a zařízení na skladech, pracovní činnosti na lesních skladech. Ochrana dříví na odvozním místě a skladech dříví.
10. Činitelé ovlivňující rozhodování při plánování těžební činnosti – dlouhodobá příprava pracovišť, krátkodobý plán výroby, rozdělení těžeb. Organizace působící v oblasti lesního hospodářství.
11. Myslivost jako společenský jev (hlavní historické milníky, popis zvěře mysliveckou mluvou, odívání, troubení, výlož, výřad, úlomky, zálomky, lovecké právo, první kule, poslední brok, myslivečtí patroni, myslivost a kultura, významné myslivecké osobnosti a památky).
12. Lovecké střelectví (rozdělení zbraní, popis kulové zbraně, označení ráže kulové zbraně, složení kulového náboje, popis brokové zbraně, složení brokového náboje, balistika kulové střely).
13. Myslivecká kynologie (fyziologie psa, rozdělení psů podle FCI, výchova a výcvik psa, osobnost vůdce, metody výcviku psa, péče o loveckého psa, nemoci psů).
14. Lov zvěře (lovy osamělé, společné, lestné, myslivecká zařízení, dosled, dohledávka, zásady uložení ulovené zvěře a zvěřina, zásady hodnocení trofejí).
15. Nemoci nebezpečné pro člověka (ochrana člověka před nemocemi typu: vzteklina, trichinelóza, toxoplazmóza, slintavka a kulhavka, klíšťová encefalitida mozku, tularémie, brucelóza, salmonelóza, tuberkulóza, aktinomykóza, zásady asanace ulovené zvěře a zvěřiny).
16. Nemoci zvěře (původci nemocí, příznaky, léčba, hygiena a prevence v chovu zvěře).
17. Péče o jelení zvěř (potravní nároky jelení zvěře, péče o jelení zvěř, zlepšování životního prostředí jelení zvěře, hlavní zásady chovu jelenů I, II, a III.VT., zásady chovu holé zvěře, předcházení škod způsobených jelení zvěří).
18. Péče o srnčí zvěř (potravní nároky srnčí zvěře, péče o srnčí zvěř, zlepšování životního prostředí srnčí zvěře, hlavní zásady chovu srnců I, II, a III.VT., zásady chovu holé zvěře, předcházení škod způsobených srnčí zvěří).
19. Péče o bažantí zvěř (potravní nároky bažantí zvěře, zlepšování životního prostředí bažantí zvěře, péče o bažantí zvěř, divoký, polodivoký a umělý chov bažantů).
20. Honitba, myslivecká péče o zvěř (velikost honiteb, hranice honiteb, honební a nehonební pozemky, klasifikace honiteb, početní stavy zvěře, sčítání zvěře, přikrmování zvěře).

1. Surovinová základna lesního hospodářství-výměry, přírůsty, zásoby, vlastnictví lesů. Zadávání, vykonávání a kontrola těžebních prací. Obchodování se dřevem (např. aukce, rámcové smlouvy, apod.).
2. Metody těžby dříví- technologické pracovní postupy motomanuální a strojní těžby dříví. Škody na lesních porostech při těžebních činnostech.
3. Stavba dřeva, mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva. Zužitkování dříví a zpracování dřeva. Rozpoznávání dřeva – určení vzorků.
4. Sortimentace surového dříví, jakostní dělení a třídění dříví, vady dřeva.
5. Pracovní činnosti v oblasti lesní těžby- význam a obsah ergonomie, pracovní zatížení, pracovní režim člověka v lesním hospodářství, negativní vlivy při práci, základní bezpečnostní pravidla při těžebních činnostech.
6. Technologická příprava pracovišť – příklady zpřístupňování porostů, těžební projekty. Výkonové normy v LH.
7. Vedlejší lesní výtěž – přidružená lesní těžba a přidružená lesní výroba – příklady, technologické výrobní postupy.
8. Doprava v lesním hospodářství – význam, soustřeďování a odvoz dříví. Lesní dopravní síť – systematika, údržba lesních cest a objektů na cestách.
9. Skladování dříví – sklady dříví, stroje a zařízení na skladech, pracovní činnosti na lesních skladech. Ochrana dříví na odvozním místě a skladech dříví.
10. Činitelé ovlivňující rozhodování při plánování těžební činnosti – dlouhodobá příprava pracovišť, krátkodobý plán výroby, rozdělení těžeb. Organizace působící v oblasti lesního hospodářství.
11. Biologické způsoby boje proti škodlivému hmyzu.
12. Hmyzí škůdci listnáčů – bionomie a ochrana lesa proti nim.
13. Hmyzí škůdci jehličnanů – bionomie a ochrana lesa proti nim.
14. Kontrolní metody zjišťující početnost hmyzu.
15. Antropogenní škody v lese a opatření proti nim.
16. Lesní požáry – prevence a hašení.
17. Plevel a buřeň.
18. Škody v lese abiotickými činiteli a opatření proti nim.
19. Dřevokazné houby v lese a opatření proti nim.
20. Ochrana lesa proti škodám hlodavci a zvěří.Bezpečnostně právní činnost


 1. Právo (charakteristika, poslání ve společnosti), právní kultury (angloamerický právní systém, kontinentální právní systém, islámské právo), systém práva ČR (právní řád – vymezení, srovnání právních předpisů podle právní síly) a jeho diferenciace (právo veřejné, soukromé, hmotné, procesní, právní odvětví), prameny práva (druhy a charakteristika), právní přepisy a individuální právní akty (vysvětlit rozdíl oproti individuálním právním aktům)?
 2. Subjekty práva – Fyzické osoby- právní osobnost, svéprávnost, deliktní způsobilost, Právnické osoby – charakteristika, vznik, zánik, dělení?
 3. Legislativní proces (vznik zákona – průběh), právní norma (pojem, druhy, vnitřní struktura právní normy), publikace, platnost a účinnost právní normy, působnost právních norem (věcná, časová, místní, osobní, včetně imunity)?
 4. Parlament ČR (složení parlamentu, komory, ustavení parlamentu ve volbách, systémy poměrného zastoupení a většinový), prezident a vláda ČR (kompetence, ustavení do funkce, vznik vlády)?
 5. Věci – charakteristika věcí podle OZ, hodnota věci (cena), předměty vyloučené z kategorie věcí, dělení věcí a vlastnické právo (držba, vydržení), spoluvlastnictví, nález věci, věcná práva k cizím věcem – věcná břemena (služebnosti, reálná břemena), zástava a zadržovací právo?
 6. Dědické právo – závěť, dědická smlouva, dědění ze zákona, odkaz, vydědění, nemožnost dědění ze zákona, dluhy zůstavitele?
 7. Relativní majetková práva – kupní smlouva (včetně vedlejších ujednání), darovací smlouva, nájem a pacht, možnosti zajištění pohledávky (dluhu), nájemní smlouva na byt (obsah, zvýšení nájemného, kauce, obsazenost bytu, smrt nájemce a převod nájmu, skončení nájmu)?
 8. Náhrada újmy – majetková újma (podmínky náhrady škody), nemajetková újma, náhrada za poškození věci, náhrada za poškození zdraví a usmrcení, bezdůvodné obohacení?
 9. Rodinné právo – manželství, registrované partnerství, společné jmění manželů, překážky vzniku manželství, rozvod, jiné formy péče o děti, výživné?
 10. Pracovně právní vztahy – závislá práce, zaměstnavatel, zaměstnanec, odbory, pracovní poměr – vznik, druhy, změna, zánik, odstupné, pracovní smlouva, dohody mimo pracovní poměr, pracovní doba, přestávky, doba odpočinku, dovolená?
 11. Právní úprava podnikání v OZ – podnikání, firma, prokura, obchodní závod, obchodní tajemství, zákaz konkurence, založení podnikající právnické osoby, právní úprava podnikání v zákoně o obchodních korporacích – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost, družstvo?
 12. Zákon o živnostenském podnikání – živnost, založení živnosti, podmínky pro založení živnosti (obecné a zvláštní), druhy živností, odpovědný zástupce, živnostenská provozovna, zánik živnosti, živnostenský rejstřík?
 13. Pojem českého trestního práva, dělení trestního práva, funkce trestního práva ve společnosti, základní prameny TP, struktura trestního zákona, působnost časová TZ (užití zákona), TČ a jeho dělení (přečin, zločin)?
 14. SPTČ – vymezení skutku a SPTČ (pojem a charakteristika jednotlivých prvků SPTČ – objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka), třídění SPTČ (základní, kvalifikované, privilegované), rozbor SPTČ na praktickém příkladu?
 15. Okolnosti vylučující protiprávnost – obecná charakteristika, krajní nouze, nutná obrana, oprávněné použití zbraně, svolení poškozeného. Vývojová stádia TČ – příprava, pokus, dokonaný TČ?
 16. Tresty a ochranná opatření – účel trestů, výčet trestů a jejich stručná charakteristika?
 17. Trestní řízení – pojem, zásady TŘ (presumpce neviny, zásada vyhledávací, zásada obžalovací, zásada práva na obhajobu), státní zástupce, obviněný (podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený), obhájce, důkazní prostředky?
 18. Stádia trestního řízení – přípravné řízení (formy, orgány, neodkladné neopakovatelné úkony, zahájení úkonů trestního řízení, zahájení trestního stíhání), hlavní líčení, odvolací řízení, vykonávací řízení?
 19. Správní řízení – pojem správního řízení, subjekty SŘ – správní orgán, účastníci správního řízení, stádia správního řízení, správní rozhodnutí (náležitosti správního rozhodnutí), náprava vadného správního rozhodnutí?
 20. Přestupkové řízení – pojem přestupku, příslušnost rozhodování o přestupcích, stádia řízení o přestupku, rozhodnutí o přestupku, opravné prostředky v přestupkovém řízení?
 1. Vysvětlete, co rozumíme pod pojmem „KOMBINAČNÍ TECHNIKY“
 • uveďte příklady navazování jednotlivých technik
 • proveďte obranu proti: uchopení, úderu, kopu
 1. V kombinačních technikách využijte kopy kin-geri, hiza-geri proti úderu
 • na vrchní pásmo
 • na střední pásmo, 2x
 1. V kombinačních technikách využijte údery oi-cuky a gyaku-cuki
 • na vrchní pásmo
 • na střední pásmo, 2x
 1. V kombinačních technikách proveďte předváděcí klíč při obraně
 • úder na střední pásmo
 • předveďte jiný předváděcí klíč a jeho využití
 1. V kombinačních technikách proveďte 3 různé obrané techniky proti
 • úderu vedenému shora tyčí
 1. V kombinačních technikách proveďte 3 různé obrané techniky proti
 • úderu gyaku-cuki
 1. V kombinačních technikách proveďte obranu proti noži
 • útok veden shora, 1x
 • útok veden na střední pásmo, 2x
 1. Svedení na zem pomocí „ZVRATKY“
 • spoutání
 • prohlídka
 • odvedení
 • rozpoutání
 1. Svedení na zem pomocí „ESÍČKA“
 • spoutání
 • prohlídka
 • odvedení
 • rozpoutání
 1. Svedení na zem libovolným přehozem „JUDO“
 • spoutání
 • prohlídka
 • odvedení
 • rozpoutání
 1. Ve 3 kombinačních technikách využijte proti úderu gyaku-cuki
 • úder oi-cuki, gyaku-cuki
 • kopy kin-geri, hiza-geri
 • předváděcí klíč
 1. V kombinační technice proveďte libovolným způsobem svedení na zem
 • spoutání
 • prohlídka
 • odvedení
 • rozpoutání
 1. 3 obrané techniky proti útočníkovi, který Vás obtěžuje (chce peníze, mobil)
 • v postavení před Vámi, 2x
 • držení za rameno zezadu jednou rukou
 1. Proveďte obranu proti
 • škrcení zpředu
 • držení kolem ramen zpředu
 • uchopení za rameno jednou rukou
 1. Zajištění pachatele v střeženém objektu pod hrozbou střelné zbraně
 • spoutání
 • prohlídka
 • odvedení
 • rozpoutání
 1. Zajištění a zneškodnění útočníka, který Vás napadá na stanici MHD
 • držení u krku
 • odstrkávání rukou (hrudník)
 • postavením se proti Vám
 1. Zneškodnění a zajištění útočníka se střelnou zbraní mířícího na
 • střední pásmo, 2x
 • horní pásmo, 1x
 1. V kombinačních technikách použijte obušku s příčnou rukojetí (TOMFA)
 • předváděcí klíč
 • odváděcí klíč
 • zajištění bezpečného prostoru
 1. Proveďte 3 různé obrané techniky v kombinačních technikách proti
 • kopu kin-geri
 • s využitím obušku s příčnou rukojetí
 1. Ve 3 obraných technikách (v kombinačních technikách) proveďte útok na hlavu po
 • úderu vedenému na hlavu boxerským hákem, 2x
 • úderu na střední pásmo, 1x
 1. Kriminologie (pojem kriminologie, historie kriminologie, poslání kriminologie ve společnosti, pachatel z kriminologického hlediska, oběť z kriminologického hlediska, kontrola kriminality)
 2. Viktimologie (předmět zkoumání, viktimologické charakteristiky oběti – věk, profese, sociální postavení, chování oběti, vztah pachatele a oběti)
 3. Kriminalistické verze (pojem, stanovení kriminalistických verzí, druhy kriminalistických verzí, tvorba a prověrka kriminalistických verzí)
 4. Ohledání místa činu
 5. Výslech a konfrontace
 6. Prověrka výpovědi na místě
 7. Rekognice
 8. Rekonstrukce
 9. Kriminalistická prohlídka
 10. Zadržení pachatele trestného činu
 11. Metoda kriminalistické identifikace osob – daktyloskopie
 12. Metoda kriminalistické identifikace osob – odorologie
 13. Metoda kriminalistické identifikace osob – biologie
 14. Metoda kriminalistické identifikace věcí – trasologie
 15. Metoda kriminalistické identifikace věcí – balistika
 16. Kriminalistická fotografie
 17. Metodika vyšetřování majetkové trestné činnosti – krádeže, loupeže
 18. Metodika vyšetřování sexuálních deliktů – znásilnění, mravnostní trestná činnost
 19. Metodika vyšetřování dopravních nehod
 20. Komerční bezpečnost – bezpečnostní agentury
 1. Bezpečnostní sbory ČR – struktura, organizace, úkoly a řízení (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace).
 2. Policie ČR – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, struktura (útvary s celorepublikovou působností), úkoly, základní povinnosti a oprávnění příslušníků PČR (Zákon o Policii ČR – z. č. 273/2008 Sb.).
 3. Policie ČR – základní povinnosti a oprávnění příslušníků PČR ve vztahu k omezení osobní svobody, policejní cely, donucovací prostředky, použití zbraně, eskorty, etický kodex PČR.
 4. Vězeňská služba a justiční stráž ČR – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, struktura, úkoly, základní povinnosti a oprávnění příslušníků (Zákon o VS a JS ČR – z. č. 555/1992 Sb.).
 5. Celní správa ČR – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, struktura, úkoly, základní povinnosti a oprávnění příslušníků (Zákon o Celní správě ČR – z. č. 17/2012 Sb.).
 6. Hasičský záchranný sbor ČR – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, struktura, úkoly, základní povinnosti a oprávnění příslušníků (Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR – č. 238/2000 Sb.).
 7. Obecní policie – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, struktura, úkoly, základní povinnosti a oprávnění strážníků (Zákon o Obecní policii – z. č. 553/1991 Sb.).
 8. Generální inspekce bezpečnostních sborů – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, úkoly, základní povinnosti a oprávnění příslušníků (Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů – z. č. 341/2011 Sb.).
 9. Doklady totožnosti občana ČR – pojem prokázání totožnosti, povinnosti občana a příslušníků PČR ve vztahu k dokladům totožnosti občana ČR, doklady prokazující totožnost občana ČR, právní úprava a správní řízení na úseku občanských průkazů (Zákon o občanských průkazech – z. č. 328/1999 Sb.).
 10. Evidence obyvatel – právní úprava a systém evidence obyvatel (Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech – z. č. 133/2000 Sb.).
 11. Služba cizinecké policie – organizační struktura služby cizinecké policie, cestovní doklady občanů ČR, důvody neplatnosti a zadržení cestovního dokladu občana ČR, správní řízení na úseku cestovních dokladů, průkazy totožnosti občanů Evropské unie,
 12. Služba cizinecké policie – pobyt cizinců na území ČR, druhy pobytu cizinců na území ČR a pravidla pobytového režimu cizinců, druhy víz ČR a jednotné schengenské vízum, oprávněné úřady vydávající víza, azyl a dočasná ochrana, postavení azylantů, evropská integrace, vybrané cestovní doklady cizinců ze třetích zemí.
 13. Ochrana člověka za mimořádných událostí a činnost Integrovaného záchranného systému – postavení a působnost, teritoriální působnost, řízení, organizace, struktura, úkoly, základní povinnosti a oprávnění příslušníků začleněných do IZS ČR – základní pojmy související s ochranou člověka za mimořádných událostí, klasifikace druhů živelních pohrom, jejich příčin, ochrana před nimi a význam prevence, chování obyvatelstva a činnost IZS ČR při různých typech havárií (živelních pohromách, haváriích s únikem nebezpečných látek, radiačních haváriích jaderných energetických zařízení).
 14. Zbraně a střelivo – právní úprava a správní řízení na úseku zbraní a střeliva a v podmínkách vydání zbrojního průkazu (Zákon o střelných zbraních a střelivu – z. č. 119/2002 Sb.).
 15. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – z. č. 361/2003 Sb. – předmět úpravy a působnost, hodnostní označení, druhy služebního poměru, vznik a skončení služebního poměru, kázeňské odměny a tresty, práva a povinnosti příslušníka, mlčenlivost.
 16. Postup policejního orgánu při dopravní nehodě – zajištění místa DN, zajištění stop na místě DN (např. brzdné stopy, mechanická poškození, při vážných DN – ve spolupráci s technikem daktyl., biologické atd.), plánek DN, měření (jaká metoda např. trojúhelníku) vytěžení účastníků DN, zajištění odklízecích prací.
 17. Pojištění motorových a nemotorových vozidel (přívěsy, postranní vozíky atd.) – zákonné pojištění, havarijní pojištění, řešení situace kdy vozidlo není pojištěné, podmínky kdy se PČR musí na místo DN zavolat a kdy to mohou vyřídit účastníci DN mezi sebou (záznam účastníků o DN).
 18. Bodový systém – účel bodového systému, právní úprava, počty bodů a jejich ztráta, případně získávání bodů, uvést příklady počtu bodů, které lze za spáchání přestupku v dopravě ztratit, vybodování.
 19. Evidence motorových vozidel – postup při přihlašování motorových vozidel (nových), postup při převodu motorového vozidla, hlášení změn v evidenci, ztráty dokladů, odcizení registračních značek.
 20. Kontrola účastníka silničního provozu příslušníkem Policie ČR – zákonná úprava, druhy kontrol, taktika při zastavování motorového vozidla, postup při samotné kontrole vozidla a posádky, spolupráce kontrolujících (hlídky), prostředky pro zastavování motorových vozidel.


Sociální činnost


 1. Sociální politika – definice sociální politiky, oblasti sociální politiky, aktivní a pasivní sociální politika, sociální událost – definice, příčiny vzniku sociálních událostí, funkce a principy sociální politiky, objekty a subjekty sociální politiky.
 2. Sociální stát – pojem sociální stát, hlavní cíle sociálních států, typy sociálních států, sociální práva dle LZPS, krize sociálního státu, vzájemné vztahy mezi sociální politikou a demografickým vývojem, nástroje sociální politiky, historický vývoj sociální politiky.
 3. Sociální zabezpečení – definice sociálního zabezpečení, funkce a principy sociálního zabezpečení, tři pilíře sociálního zabezpečení, systém sociálních dávek a služeb v ČR, instituce sociálního zabezpečení – MPSV, ČSSZ, ÚP, legislativa.
 4. Důchodové pojištění – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, hlavní cíl důchodové politiky, sociální události důchodové politiky, charakteristika dávek důchodového pojištění – podmínky nároku, způsob výplaty, legislativa.
 5. Nemocenské pojištění – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, hlavní cíl nemocenského pojištění, sociální události nemocenského pojištění, charakteristika dávek nemocenského pojištění – podmínky nároku, způsob výplaty, legislativa.
 6. Dávky státní sociální podpory – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, dávky testované a netestované, charakteristika dávek – podmínky nároku, způsob výplaty, legislativa.
 7. Dávky pěstounské péče – pěstounská péče, dávky pěstounské péče, zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, charakteristika dávek – podmínky nároku, způsob výplaty, legislativa.
 8. Dávky pro osoby se zdravotním postižením – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, charakteristika dávek pro zdravotně postižené, – podmínky nároku, způsob výplaty, průkazy osob se zdravotním postižením – podmínky nároku, podání žádosti, výhody držitele.
 9. Dávky hmotné nouze – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, životní minimum jednotlivce, životní minimum společně posuzovaných osob, existenční minimum, hmotná nouze, charakteristika dávek hmotné nouze – podmínky nároku, způsob výplaty, legislativa.
 10. Sociální služby – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, legislativa, vymezení pojmu sociální služba, nepříznivá životní situace, nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb, dělení sociálních služeb dle zákona, formy poskytování sociálních služeb.
 11. Sociální služby pro seniory – postavení seniorů ve společnosti, demografická charakteristika populace, stáří, stárnutí, etapy stáří, psychické, fyzické a sociální změny ve stáří, sociální služby pro seniory, důchodová politika.
 12. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením – postavení zdravotně postiženého člověka ve společnosti, vymezení pojmu: zdraví, defekt, handicap, disabtibilita, hlavní cíle sociální politiky ve vztahu ke zdravotně postiženým, služby sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, možnosti pracovního začlenění osob se zdravotním postižením.
 13. Příspěvek na péči – zařazení v rámci tří pilířů sociálního zabezpečení, legislativa, smysl příspěvku, stupně závislosti, hodnocení základních životních potřeb, průběh šetření nároku na dávku, výše příspěvku, způsob výplaty.
 14. Ekonomika a management sociálních služeb – funkce managementu, finanční zdroje sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb, role pracovníka v sociálních službách – osobnostní vlastnosti a profesní kompetence, etický kodex, uplatnění absolventa v oboru sociální činnost.
 15. Politika zaměstnanosti – charakteristika a cíle politiky zaměstnanosti, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, pojem nezaměstnanost, osoby ohrožené nezaměstnaností, typy nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti, činnost úřadu práce, podpora v nezaměstnanosti – podmínky nároku, způsob výplaty, rekvalifikace.
 16. Chudoba – charakteristika chudoby, příčiny vzniku chudoby, rizikové skupiny osob, chudoba absolutní a relativní, chudoba viditelná, skrytá, latentní, pojmy – sociální izolace, hmotná nouze, životní minimum, existenční minimum, bezdomovectví – charakteristika, typické rysy sociálně dezintegrovaných osob, sociální služby pro osoby bez přístřeší.
 17. Rodinná politika – rodina jako sociální skupina, funkce rodiny, typy rodiny, charakteristické rysy současné rodiny, poslání a cíle rodinné politiky, subjekty a objekty rodinné politiky, nástroje rodinné politiky – přímá a nepřímá podpora rodin, sociálně právní ochrana dětí, sociální služby pro rodiny s dětmi.
 18. Vzdělávací politika – charakteristika a cíle vzdělávací politiky, prostupnost vzdělávací soustavy, pojmy – vzdělání, vzdělávání, kvalifikace, funkce a principy vzdělávací politiky, vzdělávací systém ČR, financování školství, celoživotní vzdělávání, vzdělávání seniorů, alternativní školy, legislativa.
 19. Zdravotní politika – pojem zdraví, faktory ovlivňující zdraví, pojem nemoc, příklady civilizačních nemocí, charakteristika a cíle zdravotní politiky, subjekty a objekty zdravotní politiky, demografické faktory ve zdravotní politice, základní typy zdravotnických zařízení, zdravotní pojištění.
 20. Bytová politika – potřeba bydlení z hlediska základních životních potřeb jedince, charakteristika a cíle bytové politiky, subjekty a objekty bytové politiky, současná situace v oblasti bydlení, rozdělení bytů dle vlastnictví, nástroje bytové politiky – finanční podpory, finanční dávky, sociální služby.
 21. Sociální patologie – sociální patologie jako vědní disciplína, pojem sociální norma, sociální kontrola, sociální deviace, toleranční limit, příčiny vzniku sociálně-patologických jevů, dělení sociálně-patologických jevů – charakteristika, příklady, prevence.
 22. Negativní jevy ve společnosti – vymezení pojmu společensky nežádoucí jev, postavení v rámci sociálně patologických jevů, charakteristika vybraných nežádoucích jevů – nezaměstnanost, chudoba, bezdomovectví, rozvodovost – nástroje sociální politiky řešící problematiku soc. negativních jevů.
 23. Protidrogová politika – charakteristika protidrogové politiky, hlavní cíle, definice drogy, syndrom závislosti, etapy vzniku závislosti, způsoby aplikace drogy, prevence, klasifikace drog – příklady, sociální služby pro osoby závislé na návykových látkách.
 24. Legislativa sociálního zabezpečení – Listina základních práv a svobod, Zákon o životním a existenčním minimu, Zákon o dávkách hmotné nouze, Zákon o sociálních službách, Zákon o dávkách státní sociální podpory, Zákon o zaměstnanosti, Zákon o důchodovém pojištění, Zákon o nemocenském pojištění.
 25. Sociální politika EU – poslání EU, orgány EU – Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Evropská rada, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, principy fungování EU – tři pilíře, sociální politika EU, Evropský sociální fond.
 1. Komunikace – definice, rozdělení, verbální komunikace – mluvená, psaná, neverbální komunikace – mimika, gestika, proxemika, haptika, pantomimika, paralingvistika, výhody a nevýhody verbální a neverbální komunikace.
 2. Vytváření prvního dojmu – osobní image, navazování kontaktu, dotazovaní, druhy otázek – výhody x nevýhody, nedirektivní přístup, naslouchání (aktivní, pasivní), techniky aktivního naslouchání, komunikační zlozvyky.
 3. Požadavky na profesní chování pracovníků v sociálních službách – etický kodex pracovníka v sociálních službách, sociální práce – definice, etapy sociální práce – sociální evidence, sociální diagnostika, sociální intervence, ověřování výsledků sociální intervence.
 4. Komunikace s osobami se sluchovým postižením – rozdělení sluchového postižení, způsoby komunikace s jednotlivými typy osob se sluchovým postižením, zásady komunikace, zásady při odezírání, možnosti kompenzace.
 5. Komunikace s osobami se zrakovým postižením – druhy zrakového postižení, zásady komunikace s osobami se zrakovým postižením, možnosti kompenzace.
 6. Komunikace s agresivní osobou – definice agrese, druhy agrese dle projevu, místa a motivace, příčiny agrese, zásady komunikace s agresivní osobou, defenzivní přístup, ofenzivní přístup, asertivní přístup.
 7. Komunikace s osobami s mentálním postižení – rozdělení mentálního postižení, zásady komunikace s osobami s mentálním postižením, komunikace s osobami různými typy onemocnění (např. s osobami s duševním onemocněním).
 8. Komunikace s osobami s Downovým syndromem a osobami s autismem – základní pojmy  Dovnův syndrom, autismus, zásady komunikace s osobami s Downovým syndromem, zásady komunikace s osobami s autismem.
 9. Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) – definice, metody a postupy, komunikační systém VOKS, Bliss, Makaton, sociální čtení, piktogramy, symboly, zásady AAK, systémy s pomůckami, střediska rané péče.
 10. Asertivní přístup v komunikaci – asertivita, zásady a využití asertivních technik.
 1. Psychologie jako věda – definice, rozdělení psychologických disciplín a jejich stručná definice, vztah psychologie k jiným vědám, cíle psychologie, význam psychologie, předmět psychologie – psychika.
 2. Obecná psychologie – základní pojmy, psychické jevy – procesy, obsahy a stavy, čití, vnímání, pozornost, představy, fantazie, myšlení, řeč, paměť a učení.
 3. Psychologie osobnosti – charakteristika osobnosti, struktura a vlastnosti osobnosti (klasifikace, charakteristika), motivace a potřeby člověka, zájmy, postoje, hodnoty, cíle, typologie osobnosti, sebepoznání, sebehodnocení, sebevýchova, požadavky na osobnost sociálního pracovníka či pečovatele.
 4. Metody psychologie – základní terminologie, základní metody – jejich charakteristika a druhy, pozorování – předmět, formy, rozhovor – formy, části rozhovoru, pomocné metody a jejich charakteristika.
 5. Vývojová psychologie – postavení v systému psychologických disciplín, charakteristika ontogenetického vývoje psychiky, faktory vývoje, periodizace vývoje psychiky, charakteristika jednotlivých vývojových stádií.  
 6. Sociální psychologie – postavení v systému psychologických disciplín, předmět, metody, socializace, sociální percepce, sociální skupiny – druhy sociálních skupin, postavení členů ve skupině, rodina.  
 7. Psychologie náročných životních situací – základní pojmy – konflikt, trauma, stres (druhy stresu, projevy fyzické a emocionální), syndrom vyhoření, psychohygiena, psychoterapie, relaxační cvičení.  
 8. Psychopatologie – postavení v systému psychologických disciplín, charakteristika, základní pojmy, neurotické poruchy, poruchy chování, poruchy osobnosti, syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, poruchy příjmu potravy.
 9. Psychosociální problematika závislostí – gambling – definice, příčiny vzniku, formy, sociální důsledky gamblerství, drogová závislost – základní pojmy, příčiny vzniku, stupně závislosti, dělení drog, sociální důsledky drogové závislosti, závislost na alkoholu – fáze vývoje závislosti, sociální důsledky závislosti na alkoholu.     
 10. Psychologie nemocných, zdravotně postižených a umírajících osob – základní pojmy – zdraví, nemoc, smrt, handicap a zdravotní postižení, rodina postiženého či nemocného dítěte, fáze prožívání a chování rodičů postiženého či nemocného dítěte, individuální přístup k osobám v sociálním zařízení.  
 1. Kosterní soustava a svalová soustava – funkce a stavba kosterní soustavy, funkce a stavba svalové soustavy, tkáň svalová, onemocnění opěrné a pohybové soustavy, první pomoc při zlomeninách. 
 2. Oběhová soustava – funkce, stavba, složení krve, krevní oběh, srdce, onemocnění, první pomoc při krvácení.
 3. Nervová soustava – funkce, stavba, CNS, reflexní okruh, neurologická onemocnění.
 4. Trávicí soustava a vylučovací soustava – funkce a stavba trávicí soustavy, orgány trávicí soustavy, trávení, vstřebávání, funkce a stavba vylučovací soustavy.
 5. Pohlavní soustava – funkce, pohlavní ústrojí mužské a ženské, onemocnění, těhotenství, vývoj člověka – období prenatální, perinatální a postnatální.
 6. Dýchací soustava a soustava žláz s vnitřní sekrecí – funkce a stavba dýchací soustavy, dýchání, onemocnění, funkce a přehled žláz s vnitřní sekrecí, hormony, diabetes mellitus.
 7. Smyslové ústrojí – rozdělení, funkce, smyslové ústrojí kožní – nemoci, tělesná teplota, první pomoc při popáleninách, omrzlinách, první pomoc při poleptání.
 8. První pomoc – úrazy a náhlé zdravotní příhody, stavy bezprostředně ohrožující život, zásady první pomoci, neodkladná resuscitace.
 9. Péče o zdraví a nemoc – zdraví, nemoc, činitelé ovlivňující zdraví, zdravý životní styl, rizikové faktory poškozující zdraví, prevence úrazů a nemocí.
 10. Základy hygieny a epidemiologie – základní pojmy – epidemiologie, hygiena, infekční onemocnění, prevence infekčních onemocnění v zařízeních sociálních služeb, hygiena v prostředí sociálních zařízení, hygienické předpisy.