Vedení školy


Image

Sochor Rudolf

ředitel školy
Kontakt: sochor@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 016


Image

Hluchý Igor

zástupce ředitele pro praktickou výuku
Kontakt: hluchy@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 916


Image

Brož Roman

zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Kontakt: broz@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 013


Image

Petroušek Robert

zástupce ředitele pro výchovu mimo výuku
Kontakt: petrousek@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 023


Tým vyučujících

Image

Anděl Petr

Předměty: sociálně výchovná činnost, Pedagogika 
Kontakt: andel@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 359 918, 412 314 025


Image

Baláž Gabriel

Funkce: externí vyučující odborných lesnických předmětů
Kontakt: balaz@lesnicka-skola.cz


Image

Bicanová Helena

Předměty: český jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
Kontakt: bicanova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 025


Image

Boháčová Marcela

Funkce: externí vyučující všeobecných předmětů
Kontakt: bohacova@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 359 910


Image

Bolík Pavel

Předměty: lesní těžba, mechanizační prostředky
Kontakt: bolik@lesnicka-skola.cz


Image

Brož Roman

Předměty: matematika, výpočetní technika
Kontakt: broz@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 013


Image

Buřič Roman

Předměty: tělesná výchova, ergonomie práce
Kontakt: buric@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 359 919


Image

Dobson Carl James

Předměty: anglický jazyk
Kontakt: dobson@lesnicka-skola.cz


Image

Ducháčová Jana

Funkce: mistrová odborného výcviku oborů Pekař, Pečovatelství, vyučující odborné praxe oboru Sociální činnost
Kontakt: duchacova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 924


Image

Fořtová Markéta

Funkce: garant sociálních oborů
Předměty: pedagogika, psychologie
Kontakt: fortova@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 025


Image

Hlinka David

Předměty: strojnictví, ergonomie práce, ekonomika
Kontakt: hlinka@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 912


Image

Hluchý Igor

Předměty: pěstování lesa, mechanizace
Kontakt: hluchy@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 916


Image

Holič Filip

Předměty: botanika, biologie
Kontakt: holic@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 024


Image

Janata Lukáš

Funkce: mistr odborného výcviku lesnických oborů
Kontakt: janata@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 917


Image

Jankovská Dana

Funkce: vychovatelka v DM
Kontakt: jankovska@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 775 923 496


Image

Jirásek Jan

Předměty: nauka o lese, lesní stavby, ochrana lesů
Kontakt: jirasek@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 020


Image

Jirušová Dagmar

Předměty: český jazyk a literatura, dějepis
Kontakt: jirusova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 015

Image

Kemp Dita

Předměty: anglický jazyk
Kontakt: kemp@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 022

Image

Kolompárová Petra

Předměty: přímá péče a osobní asistence, pečovatelství, systém řízení sociálních služeb
Kontakt: kolomparova@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 025


Image

Kopecký Radomír

Funkce: instruktor autoškoly
Kontakt: kopecky@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 734 604 281

Image

Košumberská Petra

Předměty: anglický jazyk, český jazyk a literatura
Kontakt: kosumberska@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 015


Image

Kucer Miloslav

Předměty: sebeobrana, tělesná výchova
Kontakt: kucer@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 024

Image

Lojdová Veronika

Předměty: německý jazyk, občanská nauka
Kontakt: lojdova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 022


Image

Marek Petr

Předměty: matematika, výpočetní technika, fyzika
Kontakt: marek@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 017


Image

Mateiciuc Petr

Funkce: externí učitel předmětu kriminalistická technika
Kontakt: mateiciuc@lesnicka-skola.cz 


Image

Mazurová Šárka

Předměty: německý jazyk, právo
Kontakt: mazurova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 012


Image

Marie Otavová

Funkce: školní asistentka
Kontakt: otavova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 026


Image

Pachovský Jiří

Předměty: tělesná výchova, ekonomika
Kontakt: pachovsky@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 018


Image

Petroušek Jiří

Funkce: vychovatel v DM
Kontakt: petrousek.j@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 775 923 496


Image

Petroušek Robert

Předměty: ekonomika
Kontakt: petrousek@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 023


Image

Pleva Zdeněk

Předměty: sebeobrana, tělesná výchova, střelecká příprava
Kontakt: pleva@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 018


Image

Pucholt Pavel

Funkce: vychovatel v DM
Kontakt: pucholt@lesnicka-skola.cz
Telefon: 775 923 496


Image

Purnoch Jan


Image

Ritschel Milan

Funkce: garant bezpečnostního oboru
Předměty: právo
Kontakt: ritschel@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 010 


Image

Říhová Helena

Předměty: český jazyk a literatura, sociální služby, příprava pokrmů
Kontakt: rihova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 919


Image

Slanina Petr

Předměty: matematika, výpočetní technika
Kontakt: slanina@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 017 


Image

Sochor Rudolf

Předměty: stroje a zařízení, matematika
Kontakt: sochor@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 016


Image

Svoboda Jiří

Předměty: bezpečnostní příprava, kontrola kriminality, technika administrativy
Kontakt: svoboda@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 018


Image

Šeligová Jana

Předměty: národní kuchyně, technologie, stolničení, suroviny
Kontakt: seligova@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 359 910


Image

Šmidrkal Lucián

Předměty: bezpečnostní činnost
Kontakt: smidrkal@lesnicka-skola.cz
Telefon:


Image

Tonar Zbyněk

Předměty: mistr odborného výcviku lesnických oborů
Kontakt: tonar@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 917


Image

Vízková Klára

Předměty: anglický jazyk
Kontakt: vizkova@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 314 022


Image

Vomáčka Václav

Předměty: myslivost, zoologie
Kontakt: vomacka@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 020


Image

Vyskočilová Iva

Funkce: mistrová odborného výcviku gastronomických oborů
Kontakt: vyskocilova@lesnicka-skola.cz
Telefon:


Image

Wittgruberová Pavlína

Předměty: český jazyk a literatura
Kontakt: wittgruberova@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 015


Image

Zemánek Zdeněk

Předměty: mistr odborného výcviku lesnických oborů
Kontakt: zemanek@lesnicka-skola.cz
Telefon: 412 359 917


Image

Zemánková Jana

Předměty: hospodářská úprava lesů, nauka o lese, pěstování lesa
Kontakt: zemankova@lesnicka-skola.cz 
Telefon: 412 314 014