Rada školy

Jméno

Funkce

Robert Šatník

Předseda – delegován zřizovatelem

Ing. Ivana Lukešová

Členka – delegována zřizovatelem

Mgr. Milan Ritschel

Člen – zástupce pedagogů školy

Ing. Helena Říhová

Členka – zástupkyně pedagogů školy

Damien Vít

Člen – žák třídy 3. BP, zástupce žáků školy

Kryštof JiránekČlen – žák třídy 4. BP, zástupce žáků školy

Ve Šluknově dne 6. 1 .2015

Volební komise: předseda: Bc. Klára Vízková, členové: Ing. Helena Říhová, Bc. Jiří Svoboda