Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Základní informace o oboru

Tříletý obor vzdělávání zakončený výučním listem

Zaměření

 1. Pekař 29-53-H/01

Podmínky přijetí

 1. Ukončená základní školní docházka
 2. Platný zdravotní průkaz

Charakteristika oboru

 1. ovládání a řízení technologických procesů při výrobě pečiva, jejich příprava
 2. provádění provozních kontrolních rozborů a zkoušek surovin a výrobků
 3. obsluhování, seřizování a základní údržba technologických zařízení
 4. ovládání prací se skladovým a manipulačním zařízením
 5. vedení evidence související s přípravou výroby, výrobou a odbytem

Cílové dovednosti

 1. absolvent se umí orientovat v oblasti pekárenské výroby
 2. zná základy ruční výroby,umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekařských výrobků
 3. rozezná základní suroviny používané v pekárenské výrobě a umí si vypočítat jejich potřebné množství pro danou výrobu
 4. ovládá základní administrativu v oboru
 5. psaní na stroji, práce s PC

Řízená praxe

Škola vychovává žáky pro potřeby praxe, získávání praktických zkušeností je proto významnou součástí vzdělávání.

Uplatnění

Získání středního odborného vzdělání a kvalifikace pro výkon povolání pekař-pekařka a dalších kvalifikovaných prací v daném oboru. Absolvent se uplatní jako pekař v drobné i průmyslové výrobě pečiva. Po absolvování je možnost dvouleté nástavby s maturitou.