Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

O škole

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální

 Šluknov,  T. G. Masaryka 580, příspěvková organizace

 

Budova T.G.M. 580

Budova stojící v ulici  T.G. Masaryka disponuje řadou odborných učeben, specializovaných  pro výuku odborných předmětů. Patří mezi ně učebna myslivosti,  chemická a enviromentální laboratoř, preparační laboratoř, učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky, učebna kriminalistiky, učebna sebeobrany a interaktivní učebna.

Budova Karlova 564

Budova, která se nachází v ulici Karlova je vybavena řadou učeben, kabinetů a  provozoven  specializovaných  pro výuku odborných předmětů oborů prodeje, gastronomie i lesní výroby. Patří mezi ně cvičná prodejna, cvičné kuchyně, učebny a kabinety vybavené technikou pro lesní výrobu

více informací více informací

Vzdělávání s maturitní zkouškou

Vzdělávání s výučním listem

  1. Pečovatelské služby
  2. Pekař
  3. Lesní mechanizátor
  4. Práce ve stravování
  5. Lesnické práce
Pro všechny studijní obory připravujeme přijímací zkoušky.
Odkaz na podrobné informace najdete zde
(Dva z devíti obrázkových odkazů)

 Základní vyučovací doba
7:40 – 14:40

Přestávka na oběd
11:55 – 12:15

spojena s volnou vyučovací hodinou před přestávkou (pro 1. a 2. ročníky)

 spojena s volnou vyučovací hodinou po přestávce (pro 3. a 4. ročníky)

Praxe začínají různě dle oborů a ročníků

7:00; 7:20; nebo 7:50

 


Odborná zařízení a technika školy

A mnoho dalších technik umožňujících praktické vyučování