Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Maturity


ZMĚNA

Slavnostní vyřazení absolventů JARO 2017

Vážení letošní absolventi, vaše slavnostní vyřazení proběhne z technických důvodů až 1. června ve 14:00 v Kulturním domě ve Šluknově.

Vaši blízcí jsou také srdečně zváni.


Rozpis maturitních zkoušek JARO 2017

4.L          4.SO          4.BP


Přihlašování na termín JARO 2017

Přihlásit se na termín JARO 2017 je třeba nejpozději  do 1. prosince 2016 prostřednictví přihlášky (ke stažení níže) doručené zástupci ředitele SLŠ a SOŠ.

PDF


 

Maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Forma zkoušek:

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 

Plán maturitních zkoušek pro školní 2016/2017

 

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky („Svatý týden“):

 

Maturitní zkoušky:

jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy a písemné práce: 02. – 15. 05. 2017

– společná a profilová část maturitní zkoušky:

ústní a praktické zkoušky:

 

podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky na určené škole

– didaktické testy a písemné práce: 01. – 10. 09. 2017

– ústní zkoušky: 14. 09. 2017