Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Maturity


 


Rozpis maturitních zkoušek Podzim 2017

PDF


 

 

Maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Podle § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovují následující podmínky pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Forma zkoušek:

ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Témata k jednotlivým zkouškám jsou uvedena v příloze.

1)      Lesnictví

Povinné zkoušky:

2)      BPČ

Povinné zkoušky:

3)       Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 

Plán maturitních zkoušek pro školní 2016/2017

 

Volno pro maturanty k přípravě na konání maturitní zkoušky („Svatý týden“):

 

Maturitní zkoušky:

jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy a písemné práce: 02. – 15. 05. 2017

– společná a profilová část maturitní zkoušky:

ústní a praktické zkoušky:

 

podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky na určené škole

– didaktické testy a písemné práce: 01. – 10. 09. 2017

– ústní zkoušky: 14. 09. 2017