Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Rada školy

Předseda: Robert Šatník delegován zřizovatelem
Členové: Ing. Ivana Lukešová delegován zřizovatelem
Mgr. Milan Ritschel zástupce pedagogů školy
Ing. Helena Říhová zástupce pedagogů školy
Miroslav Kubera žák třídy 3. BP, zástupce žáků školy
Ondřej Papež žák třídy 2. LM, zástupce žáků školy

 

Ve Šluknově dne 6. 1 .2015

Volební komise: předseda: Bc. Klára Vízková, členové: Ing. Helena Říhová, Bc. Jiří Svoboda