Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Profesní kvalifikace

Dílčí kvalifikace Strážný a Detektiv koncipient

Střední lesnická škola a Střední odborná škola ŠLUKNOV je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR oprávněnou právnickou osobou k provádění zkoušek odborné způsobilosti pro získání profesních kvalifikací Strážný (68-008-E) a Detektiv koncipient (68-009-M).

číslo autorizace MV ČR – Č.j. MV-136159-3/OBVV/VO-2013.

Kdo zkoušku potřebuje:

Zájemci o koncesi pro živnost „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“, kteří nesplňují dosaženým vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní  způsobilosti uvedené v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zaměstnanci držitele koncese „Ostraha majetku a osob“, „Služby soukromých detektivů“, kteří nesplňují dosaženým vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní způsobilosti uvedené v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tuto podmínku však mohou naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro tyto dílčí kvalifikace.

Termín zkoušky:

25. 11. 2017  

7:30 – začátek kurzu ke zkoušce

15:00 – začátek vlastní zkoušky – písemná část;  praktická část – individuálně po skončení písemné části

Jak se ke zkoušce přihlásit:

Zaslat písemnou přihlášku na adresu autorizované osoby. Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace, T.G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov.

Před podáním přihlášky se informujte o obsazenosti termínu zkoušky. Minimální počet účastníků pro obě kvalifikace je 7 uchazečů.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Marek  (tel. 774 842 524, e-mail: marek@lesnicka-skola.cz)

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky Strážný:

  1. U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz, nebo cestovní pas.
  2. Jiné doklady předkládat nemusí, rovněž nemusí dokládat dosažené vzdělání.

Seznam nezbytných dokladů pro vykonání zkoušky Detektiv koncipient:

  1. Společně s přihláškou je nutné zaslat ověřený doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitní zkouškou (minimálně maturitní vysvědčení).
  2. Společně s přihláškou je nutné zaslat potvrzení o zdravotní způsobilosti, vzor je možné si stáhnout zde*.
  3. U zkoušky je nezbytné prokázat totožnost, proto je uchazeč povinen předložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz, nebo cestovní pas.

Poplatek za vykonání zkoušky:  

Studijní materiály:

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný a detektiv koncipient je nutné se připravit v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodni-kvalifikace.cz

Zástupci autorizované osoby:

Bc. Jan Ševců

Mgr. Milan Ritschel

Bc. Zdeněk Pleva