Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Základní informace

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

T. G. Masaryka 580, příspěvková organizace

 

lesnicka_0Budova T.G.M

Budova stojící v ulici  T.G. Masaryka disponuje řadou odborných učeben, specializovaných  pro výuku odborných předmětů. Patří mezi ně učebna myslivosti,  chemická a enviromentální laboratoř, preparační laboratoř, učebna cizích jazyků, učebna výpočetní techniky, učebna kriminalistiky, učebna sebeobrany a interaktivní učebna

socialni_0Budova Karlova

Budova, která se nachází v ulici Karlova je vybavena řadou učeben, kabinetů a  provozoven  specializovaných  pro výuku odborných předmětů oborů prodeje, gastronomie i lesní výroby. Patří mezi ně cvičná prodejna, cvičné kuchyně, učebny a kabinety vybavené technikou pro lesní výrobu


Vzdělávání s maturitní zkouškou

  • Lesnictví
  • Bezpečnostně právní činnost
  • Sociální činnost
Vzdělávání s výučním listem

  1. Pečovatelské služby
  2. Pekař
  3. Lesní mechanizátor
  4. Práce ve stravování
  5. Lesnické práce
Pro všechny studijní obory pořádáme přijímací zkoušky.
Přijímačky si můžete vyzkoušet při přijímačkách „nanečisto“ třikrát před přijímacím řízení.
 


 Základní vyučovací doba  7:40 – 14:05

Praxe začínají různě dle oborů a ročníků

7:00; 7:20; nebo 7:50

 


Odborná zařízení a technika školy

A mnoho dalších technik umožňujících praktické vyučování