Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Naše škola se dočkala - 4. 9. 2017

Prvního září byla slavnostně otevřena nová sportovní hala Střední lesnické a odborné školy ve Šluknově. Stalo se tak za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Lesnická škola je ve Šluknově od roku 1954. Přáním každého učitele i žáka vždy bylo, mít vlastní tělocvičnu. Nyní se to mnohonásobně splnilo. Naše sportovní hala není jen tělocvičnou, ale také střelnicí, posilovnou a máme i svou vlastní lezeckou stěnu. Navíc můžeme celý prostor snadno přestavět na krásný sál, který lze využít při našich slavnostních dnech.

Je třeba poděkovat zejména poděkovat partnerům, bez kterých by stavba nikdy neproběhla. Jde především o Severočeské doly, vedení ústeckého kraje a také odboru školství, v čele s náměstkem hejtmana Petrem Šmídem. Také musíme poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se na této stavbě podíleli.

Vím, že pro Českou republiku není stavba sportovní haly žádným krokem. Pro kraj je to malý krok, ale pro školu jde o krok přímo mílový. Bez rozdílu velikosti kroků je to cesta správným směrem.

Pokud bude mít někdo z veřejnosti zájem o prohlídku nové sportovní haly, připravili jsme den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 16. září. Tato akce je v rámci Lesnického dne, který se uskuteční od 10,00 hod. v našem arboretu v Kunraticích u Šluknova. Myslím, že obě akce jsou zajímavé a přinesou návštěvníkům celou řadu zážitků. Moc rádi vás na nich uvidíme.
Mgr. et. Bc. Rudolf Sochor, ředitel školy