Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Poslední Pečení pro Vivian (1.SO) - 19. 6. 2017

Třída 1.SO Vás zve na dobročinnou akci se spoluprací s prací ve stravování a s farní charitou Šluknov. Výtěžek jde na naší adoptovanou dívku z Keni. Prodávání menšího občerstvení se uskuteční ve sborovně T.G. Masaryka v průběhu velké přestávky od 10.15 – 10.35.