Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov

Den otevřených dveří v arboretu - 10. 6. 2017

V sobotu 10. června 2017 byl opět tradiční Den otevřených dveří v arboretu Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov v Kunraticích. Školní trubači na úvod zatroubili a pak mělo několik desítek návštěvníků možnost účastnit se tří komentovaných prohlídek arboretem, podívat se na letové ukázky dravců, sov a pěvců a zasoutěžit si ve střelbě, hodu granátem a poznávání přírodnin.